http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Jeden z wykonawców zadał pytania

 

Pytanie:

 

Proszę podać opłaty za zgłoszenie i przyjęcie operatu (kwotowo) z uwagi na różne interpretacje rozporządzenia o opłatach?

 

Odpowiedź:

 

Opłata za ośrodek będzie naliczona zgodnie z obowiązującym cennikiem w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r.) załącznik Nr 1:

-  tab.3 poz.1 ze współczynnikiem 0.5 za każdy budynek

-  tab.3 poz.3 ze współczynnikiem 0.5 za każdą działkę objętą zmianami

-  tab.3 poz.6 ze współczynnikiem 0.5 za pierwszy obręb i następne.

Współczynnik 0.5 będzie zastosowany ze względu na przekazanie dokumentacji             wynikowej
w formie zbiorów komputerowych pozwalających na automatyczne uzupełnienie bazy danych (postanowienia dodatkowe pkt.9.9).

 

Pytanie:

 

Proszę podać ilość granic działek, których linie graniczne przecinają budynki zgodnie
z wymogami projektu modernizacji operatu ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków?

 

Odpowiedź:

 

Ok. 40 działek.

 

Pytanie:

 

Jaka jest przewidywana ilość działek będących w kolizji z budynkami?

 Odpowiedź:

 

Ok. 40 działek.

 

Pytania:

 

Dotyczy pomiaru rzek:

 

a) Jaka jest długość rzek podlegających pomiarowi?

b) Czy pomiar rzek będzie się wiązał z protokolarnym ustaleniem granic?

c) Czy Zamawiający wymaga by markować/stabilizować wszystkie punkty załamania?

d) Jaka jest szacowana liczba działek podlegających podziałowi związanemu z pomiarem rzek?

 

Odpowiedzi:

 

Dotyczy pomiaru rzek:

 

a) ok. 3,4 km.

b) nie

c) nie

d) ok. 370 działek.

 

Pytanie:

 

Jaka jest łączna przewidywana liczba budynków podlegająca pomiarowi?

W szczególności jaka jest szacowana liczba budynków wykazanych w bazie numerycznej na podstawie wektoryzacji położonych „przy granicy działki" - prosimy o doprecyzowanie określenia „przy granicy".

 

Odpowiedź:

 

Łączna liczba budynków do pomiaru- ok. 550,

„przy granicy działki" tzn. w zasięgu do 1 mb. jest ok. 230 budynków.

 

Pytanie:

 

Jaka jest przewidywana liczba Ksiąg Wieczystych jakie należy przebadać?

 

Odpowiedź:

 

Ok. 1200 KW.

 

Pytanie:

 

Jaka jest przewidywana liczba Jednostek Rejestrowych jakie należy uzupełnić o aktualne dane opisowe?

 

Odpowiedź:

 

Ok. 950 jednostek rejestrowych.      

 

Pytanie:

 

Jaka jest przewidziana wysokość opłaty za czynności geodezyjne? Wg których punktów rozporządzenia będzie ona naliczana i z zastosowaniem jakich współczynników?

 

Odpowiedź:

 

Opłata za ośrodek będzie naliczona zgodnie z obowiązującym cennikiem w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r.) załącznik Nr 1:

-  tab.3 poz.1 ze współczynnikiem 0.5 za każdy budynek

-  tab.3 poz.3 ze współczynnikiem 0.5 za każdą działkę objętą zmianami

-  tab.3 poz.6 ze współczynnikiem 0.5 za pierwszy obręb i następne.

Współczynnik 0.5 będzie zastosowany ze względu na przekazanie dokumentacji             wynikowej w formie zbiorów komputerowych pozwalających na automatyczne uzupełnienie bazy danych (postanowienia dodatkowe pkt.9.9).

 

Pytanie:

 

Czy doprowadzenie do zgodności wskazań w systemie Ewmapa numerów działek i punktów granicznych z numerem ewidencyjnym operatu źródłowego wiąże się z analizą wszystkich operatów? Jeżeli tak to prosimy ich liczby i formy (analogowa lub skany cyfrowe).

 

Odpowiedź:

 

Ok. 230 operatów. Operaty są zeskanowane.

 

Pytanie:

 

Jaka jest przewidywalna długość urządzeń melioracji podstawowej podlegającej pomiarowi?

 

Odpowiedź:

 

Ok. 3,4 km.

 

Ilość odwiedzin1461
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2012-03-14 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2012-03-14 12:12
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...