http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 Na modernizację ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla gminy LIPCE REYMONTOWSKIE, powiat skierniewicki, województwo łódzkie,

 

Znak RW.272.6.2012.KM

 

Skierniewice, dnia 23.03.2012 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
modernizację ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla gminy LIPCE REYMONTOWSKIE, powiat skierniewicki, województwo łódzkie,

 

1.    Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3 złożoną przez:

 

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNE

Spółka z o.o. w Łodzi

ul. 6-go Sierpnia nr 5

90-606 Łódź

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru dokonano stosując kryterium określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto po wcześniejszym wezwaniu jednego z wykonawców do uzupełnienia informacji do których wezwano na podstawie art. 90 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ zawiera najniższą cenę ze wszystkich złożonych ofert - 230.902,37 brutto i w/g oceny Komisji Przetargowej przyznano jej
100,00 pkt.

 

 

 

2.    Pozostałe złożone oferty oceniono następująco:

 

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

 

 

MGGP S.A.

ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów

 

 

96,52 pkt.

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Spółka z o.o.

ul. Jaracza 4, 42-200 Częstochowa

 

 

94,25 pkt.

 

 

Konsorcjum Firm:

Przedsiębiorstwo                                                     „POP-GEO" s.c.

Geodezyjno-Projektowe                              M. Połoński Z. Pietrzyk

GEO-PRO-KART S.C.                                           Al. Armii Krajowej 18  
ul. Młynarska 2                                        97-300 Piotrków Trybunalski

97-300 Piotrków Trybunalski

 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO

HANDLOWO - USŁUGOWE S.C.

Wiesław Łukowski Tomasz Jankowski

ul. Wojska Polskiego 45

97-300 Piotrków Trybunalski

 

 

 

84,94 pkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne

OPGK RZESZÓW S.A.

ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów

 

 

 

77,57 pkt.

 

 

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO

GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE sp. z o.o.

ul. St. Wojciechowskiego 17, 02-495 Warszawa

 

 

69,53 pkt.

 

 

 

3. Na podstawie art. 90 ust. 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) odrzucono 1 ofertę a jej wykonawcę wykluczono.

4. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

 

 

 

 

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Ilość odwiedzin1304
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2012-03-23 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2012-03-23 15:13
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...