http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Skierniewice, dnia 15.05.2012 r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
modernizację ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla gminy SŁUPIA, powiat skierniewicki, województwo łódzkie,

 

1.    Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3 złożoną przez:

 

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne

OPGK RZESZÓW S.A.

ul. Geodetów 1

35-328 Rzeszów

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru dokonano stosując kryterium określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto.

Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ zawiera najniższą cenę ze wszystkich złożonych ofert - 142.680,00 brutto i w/g oceny Komisji Przetargowej przyznano jej
100,00 pkt.

 

2.    Pozostałe złożone oferty oceniono następująco:

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

 

GEOINWEST

Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe

Andrzej Gajewski, Bogdan Liba, Justyna Magdziarz

ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice

 

 

91,03 pkt.

156.736,00 zł

 

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNE

Spółka z o.o. w Łodzi

ul. 6-go Sierpnia nr 5, 90-606 Łódź

 

 

81,80 pkt.

174.434,91 zł

 

Konsorcjum Firm:

„POP-GEO" s.c.                                                     Przedsiębiorstwo                                                     

M. Połoński Z. Pietrzyk                              Geodezyjno-Projektowe                              

Al. Armii Krajowej 18                                           GEO-PRO-KART S.C.                                           

97-300 Piotrków Trybunalski                                    ul. Młynarska 2                                       

                                                              97-300 Piotrków Trybunalski

 

 

 

77,33 pkt.

184.500,00 zł

 

 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne

„GEOMAP" Sp. z o.o.

ul. Krośnieńska 3, 65-625 Zielona Góra

 

 

69,05 pkt.

206.640,00 zł

 

Przedsiębiorstwo Usług

Geodezyjnych I Kartograficznych

GEOTRION S.C.

M. Chojnacki, P. Szyszka, P. Świderek

Al. Piłsudskiego 135, 92-318 Łódź

 

 

 

68,27 pkt.

209.000,00 zł

Konsorcjum Firm:

Geodezyjne Technologie                                      Przedsiębiorstwo                                                

Cyfrowe Wektor s.c.                              Geodezyjne GEOPROF s.c.                            

ul. Kunickiego 5, 30-134 Kraków          ul. Radzikowskiego 65K/12                                           

                                                                                31-315 Kraków

 

62,91 pkt.

226.812,00 zł

 

GEOMAPA Usługi Geodezyjne

ul. Kochanowskiego 25, 27-500 Szydłowiec

 

 

58,96 pkt.

242.000,00 zł

3.     Nie odrzucono żadnej oferty.

4.     Nie wykluczono żadnego z wykonawców.

5.  Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

6. Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę nie wyższą niż
189.000,00 zł brutto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Ilość odwiedzin1475
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęZbigniew Sawicki
Data utworzenia2012-05-15 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2012-05-15 15:16
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 24
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...