http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

PCPR.EFS.3431/4/2012

                                                                               Skierniewice, dnia 06.09.2012 r.

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie szkoleń zawodowych  dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni - Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie organizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego dla 32 BO zorganizowanych na terenie Powiatu Skierniewickiego lub Miasta Skierniewice lub nie dalej niż w miejscowości położonej 25 km w obrębie Skierniewic wraz z dojazdem z miasta Skierniewice i powrotem.

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach informuje, iż do realizacji:

 

a) Zadania nr 1 w/w zamówienia tj.: Kursu/szkolenia rachunkowość dla samodzielnych księgowych z obsługą komputera i programów komputerowo-księgowych - dla 3 osób. Liczba godzin - 150 (teoria i praktyka),

wybrano najkorzystniejszą ofertę złożona przez Wykonawcę:

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego

w Łodzi

Ośrodek Kształcenia Zawodowego

Rynek nr 13

96-100 Skierniewice

 

Uzasadnienie wyboru: wpłynęła jedna oferta za cenę 6.000,00 zł brutto. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu a oferta nie podlega odrzuceniu. Komisja Przetargowa przyznała ofercie tej 100,00 pkt.

 

Zadania nr 2 w/w zamówienia tj.: Kursu/szkolenia pracownik administracyjno-biurowy - kadry-płace - z obsługą programów komputerowych - dla 6 osób. Liczba godzin (teoria
i praktyka) - 140,

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego

w Łodzi

Ośrodek Kształcenia Zawodowego

Rynek nr 13

96-100 Skierniewice

 

Uzasadnienie wyboru: wpłynęła jedna oferta za cenę 10.800,00 zł brutto. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu a oferta nie podlega odrzuceniu. Komisja Przetargowa przyznała ofercie tej 100,00 pkt.

 

Zadania nr 3 w/w zamówienia tj.: Kursu/szkolenia kosmetyka i wizażu I i II stopnia, uprawniającego do podjęcia zatrudnienia - dla 4 osób. Liczba godzin (teoria i praktyka) - 120 godz. I stopień i 120 godz. - II stopień,

 

Studio Szkoleniowe „BLACK"

Ewelina Klimek

ul. Jagiellońska 6/6F

96-100 Skierniewice

Uzasadnienie wyboru: wpłynęła jedna oferta za cenę 16.800,00 zł brutto. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu a oferta nie podlega odrzuceniu. Komisja Przetargowa przyznała ofercie tej 100,00 pkt.

 

Zadania nr 4 w/w zamówienia tj.: Kursu masażu I i II stopnia - dla 1 osoby, uprawniającego do podjęcia zatrudnienia. Liczba godzin (teoria i praktyka) - 160,

 

Studio Szkoleniowe „BLACK"

Ewelina Klimek

ul. Jagiellońska 6/6F

96-100 Skierniewice

 

Uzasadnienie wyboru: wpłynęła jedna oferta za cenę 2.700,00 zł brutto. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu a oferta nie podlega odrzuceniu. Komisja Przetargowa przyznała ofercie tej 100,00 pkt.

 

Zadania nr 5 w/w zamówienia tj.: Kursu ochrony osób i mienia - dla 6 osób. Liczba godzin (teoria i praktyka) - 245,

 

OŚRODEK KSZTAŁCENIA

PRACOWNIKÓW OCHRONY S.C.

T. Gruchała, W. Mioduchowski

ul. Jana Zamoyskiego 40

96-100 Skierniewice

 

Uzasadnienie wyboru: wpłynęła jedna oferta za cenę 12.510,00 zł brutto. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu a oferta nie podlega odrzuceniu. Komisja Przetargowa przyznała ofercie tej 100,00 pkt.

 

Zadania nr 6 w/w zamówienia tj.: Kursu prawa jazdy kategorii B - dla 2 osób. Liczba godzin (teoria i praktyka) - 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin (godzina jazdy 60 min.) zajęć praktycznych,

 

Szkoła Nauki Jazdy

AUTO PARTNER

Grażyna Szczechowicz

ul. Konstytucji 3 Maja 2

96-100 Skierniewice

 

Uzasadnienie wyboru: wpłynęła jedna oferta za cenę 2.994,00 zł brutto. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu a oferta nie podlega odrzuceniu. Komisja Przetargowa przyznała ofercie tej 100,00 pkt.

 

Zadania nr 7 w/w zamówienia tj.: Kursu prawa jazdy kategorii C - dla 4 osób. Liczba godzin - 20 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin (godzina jazdy 60 min.) zajęć praktycznych,

 

Szkoła Nauki Jazdy

AUTO PARTNER

Grażyna Szczechowicz

ul. Konstytucji 3 Maja 2

96-100 Skierniewice

 

Uzasadnienie wyboru: wpłynęła jedna oferta za cenę 8.580,00 zł brutto. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu a oferta nie podlega odrzuceniu. Komisja Przetargowa przyznała ofercie tej 100,00 pkt.

 

Zadania nr 8 w/w zamówienia tj.: Kursu kwalifikacji do prawa jazdy kat. C - dla 4 osób. Liczba godzin - 130 godzin zajęć teoretycznych i 10 godzin praktyki (godzina zajęć praktycznych 60 min),

 

Szkoła Nauki Jazdy

AUTO PARTNER

Grażyna Szczechowicz

ul. Konstytucji 3 Maja 2

96-100 Skierniewice

 

Uzasadnienie wyboru: wpłynęła jedna oferta za cenę 12.360,00 zł brutto. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu a oferta nie podlega odrzuceniu. Komisja Przetargowa przyznała ofercie tej 100,00 pkt.

 

Zadania nr 9 w/w zamówienia tj.: Kursu/szkolenia fryzjerskiego I i II stopnia - dla 2 osób. Liczba godzin (teoria i praktyka), 120 godzin I stopień + 120 godzin II stopień,

 

Studio Szkoleniowe „BLACK"

Ewelina Klimek

ul. Jagiellońska 6/6F

96-100 Skierniewice

 

Uzasadnienie wyboru: wpłynęła jedna oferta za cenę 8.500,00 zł brutto. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu a oferta nie podlega odrzuceniu. Komisja Przetargowa przyznała ofercie tej 100,00 pkt.

 

Zadania nr 10 w/w zamówienia tj.: Kursu/szkolenia magazynier-hurtownik z obsługą wózków jezdniowych oraz bezpieczną wymianą butli - dla 3 osób. Liczba godzin (teoria i praktyka) - 150 godzin,

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego

w Łodzi

Ośrodek Kształcenia Zawodowego

Rynek nr 13

96-100 Skierniewice

 

Uzasadnienie wyboru: wpłynęła jedna oferta za cenę 6.900,00 zł brutto. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu a oferta nie podlega odrzuceniu. Komisja Przetargowa przyznała ofercie tej 100,00 pkt.

 

Zadania nr 11 w/w zamówienia tj.: Kursu/szkolenia prawa jazdy kat. C + E, - dla 1 osoby. Liczba godzin- kursu: teoria - 20 godzin, praktyka - 25 godzin,

 

Szkoła Nauki Jazdy

AUTO PARTNER

Grażyna Szczechowicz

ul. Konstytucji 3 Maja 2

96-100 Skierniewice

 

Uzasadnienie wyboru: wpłynęła jedna oferta za cenę 2.055,00 zł brutto. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu a oferta nie podlega odrzuceniu. Komisja Przetargowa przyznała ofercie tej 100,00 pkt.

 

 

b) Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) odrzucono 1 ofertę a jej wykonawcę wykluczono - dotyczy zadania nr 12.

c) Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 ppkt a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

 

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

 

 

Ilość odwiedzin1517
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęZbigniew Sawicki
Data utworzenia2012-09-06 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2012-09-06 16:22
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 24
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...