http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Znak PCPR.EFS.3431/5/2012

 

 

 

Skierniewice, dnia 14.09.2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: usługę
w zakresie szkolenia zawodowego  dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni - Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie organizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego -
Indywidualne zajęcia edukacyjne z języka angielskiego

 

 

 

       za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

 

FILIP''S SCHOOL

Paweł Filipkowski

ul. Bema 29

18-400 Łomża                      

 

Uzasadnienie wyboru:

Wpłynęła 1 oferta niepodlegająca odrzuceniu za cenę 5.400,00 zł brutto. Ofercie tej Komisja Przetargowa przyznała 100,00 pkt.

 

 

 

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 ppkt a ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

 

Ilość odwiedzin1284
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęZbigniew Sawicki
Data utworzenia2012-09-14 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2012-09-14 12:30
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 24
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...