http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

RW.272.11.2012.KM                                                                    Skierniewice, dnia 17.10.2012 r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług sprzętowo - transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013.

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zarząd Powiatu                                     w Skierniewicach informuje, iż do realizacji:

 

a) Zadania nr 1 ww. zamówienia tj.: Gmina Bolimów 39,640 km.

Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości 174 ton w proporcji 2:1 Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach, nośnikiem (ciągnik lub samochód) Wykonawcy i osprzętem Wykonawcy (piaskarka + lemiesz). Planowana ilość godzin pracy sprzętem - 180 godz.,       

wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

SKIERGAZ

Henryk Sałkowski

Mokra Lewa 1A

96-100 Skierniewice

 

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza z punktu przyjętego jednego kryterium cena        - najniższa cena ze złożonych dwóch ofert, cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem  - 360,18 zł brutto. Ofercie tej Komisja Przetargowa przyznała 100,00 pkt.

Planowana wartość przy założeniu planowanej ilości 180 godz. pracy sprzętem 64.832,40 zł brutto,

Pozostałą złożoną ofertę oceniono następująco:

 

Nazwa i siedziba wykonawcy

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

 

Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg

MIRDRÓG Mirosław Kozera

ul. Tomaszowska 62, 96-200 Rawa Mazowiecka

 

 

68,10 pkt.

528,90 zł/godz.

 

 

 

Zadania nr 2 ww. zamówienia tj.: Gmina Kowiesy 32,306 km, Gmina Nowy Kawęczyn
34,901 km, Łącznie 67,207 km.
Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości 296 ton
w proporcji 2:1 Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach, nośnikiem (ciągnik lub samochód) Wykonawcy i osprzętem Wykonawcy (piaskarka + lemiesz).

Planowana ilość godzin pracy sprzętem - 295 godz.,

wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

SKIERGAZ

Henryk Sałkowski

Mokra Lewa 1A

96-100 Skierniewice

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza z punktu przyjętego jednego kryterium cena        - najniższa cena ze złożonych dwóch ofert, cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem  - 360,18 zł brutto. Ofercie tej Komisja Przetargowa przyznała 100,00 pkt.

Planowana wartość przy założeniu planowanej ilości 295 godz. pracy sprzętem 106.253,10 zł brutto,

Pozostałą złożoną ofertę oceniono następująco:

 

Nazwa i siedziba wykonawcy

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

 

PED - BRUK Zakład Budowlany Piotr Dudek

Kolonia Starorawska 16 B, 96-115 Nowy Kawęczyn

 

 

75,41 pkt.

477,63 zł/godz.

 

 

Zadania nr 3 ww. zamówienia tj.: Gmina Słupia 18,964 km, Gmina Lipce Reymontowskie 18,521 km, Gmina Godzianów 15,038 km, Gmina Maków 41,204 km, Gmina Skierniewice 27,150 km, Łącznie 120,877 km. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach nośnikiem (ciągniki lub samochody) - szt. 3 i osprzętem Zamawiającego (3 piaskarki +2 lemiesze)
i Wykonawcy lemiesz szt. 1. Planowana ilość godzin pracy sprzętem 580 godz. Mieszanka Zamawiającego w ilości 532 t.,

wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

PED - BRUK Zakład Budowlany

Piotr Dudek

Kolonia Starorawska 16 B

96-115 Nowy Kawęczyn

 

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza z punktu przyjętego jednego kryterium cena        - najniższa cena ze złożonych trzech ofert, cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem  - 234,00 zł brutto. Ofercie tej Komisja Przetargowa przyznała 100,00 pkt. Planowana wartość przy założeniu planowanej ilości 580 godz. pracy sprzętem 135.720,00 zł brutto,

Pozostałe złożone oferty oceniono następująco:

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

 

SKIERGAZ Henryk Sałkowski

Mokra Lewa 1A, 96-100 Skierniewice

 

 

64,97 pkt.

360,18 zł/godz.

 

 

Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg

MIRDRÓG Mirosław Kozera

ul. Tomaszowska 62, 96-200 Rawa Mazowiecka

 

 

61,57 pkt.

380,07 zł/godz.

 

 

Zadania nr 4 ww. zamówienia tj.: Gmina Głuchów 37,730 km. Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości 166 ton w proporcji 2:1 Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie
i zwalczanie śliskości na drogach nośnikiem (ciągnik lub samochód) Wykonawcy i osprzętem Wykonawcy (piaskarka + lemiesz). Planowana ilość godzin pracy sprzętem 170 godz.,

wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

P.P.H.U. STANIŻ

Urszula Bator

ul. Łódzka 6

97-226 Żelechlinek

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza z punktu przyjętego jednego kryterium cena        - najniższa cena ze złożonych trzech ofert, cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem  - 277,90 zł brutto. Ofercie tej Komisja Przetargowa przyznała 100,00 pkt. Planowana wartość przy założeniu planowanej ilości 170 godz. pracy sprzętem 47.243,00 zł brutto,

Pozostałe złożone oferty oceniono następująco:

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

 

SKIERGAZ Henryk Sałkowski

Mokra Lewa 1A, 96-100 Skierniewice

 

 

80,29 pkt.

346,14 zł/godz.

 

 

Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg

MIRDRÓG Mirosław Kozera

ul. Tomaszowska 62, 96-200 Rawa Mazowiecka

 

 

52,54 pkt.

528,90 zł/godz.

 

 

Zadania nr 5 ww. zamówienia tj.: Odśnieżanie dróg równiarką Wykonawcy i usuwanie pozostałości mieszanki piaskowo - solnej na poboczach dróg po akcji zimowej. Planowana ilość godzin pracy - 80 godz.,

wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

P.P.H.U. STANIŻ

Urszula Bator

ul. Łódzka 6

97-226 Żelechlinek

 

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza z punktu przyjętego jednego kryterium cena        - najniższa cena ze złożonych czterech ofert, cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem  - 188,40 zł brutto. Ofercie tej Komisja Przetargowa przyznała 100,00 pkt. Planowana wartość przy założeniu planowanej ilości 80 godz. pracy sprzętem 15.072,00 zł brutto,

Pozostałe złożone oferty oceniono następująco:

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

 

PED - BRUK Zakład Budowlany Piotr Dudek

Kolonia Starorawska 16 B, 96-115 Nowy Kawęczyn

 

 

70,56 pkt.

267,00 zł/godz.

 

 

SKIERGAZ Henryk Sałkowski

Mokra Lewa 1A, 96-100 Skierniewice

 

69,78 pkt.

270,00 zł/godz.

 

 

USŁUGI TRANSPORTOWE PRACE ZIEMNE I WYKOPY

Andrzej Paczkowski

Żelazna 42, 96-116 Dębowa Góra

 

 

61,21 pkt.

307,80 zł/godz.

 

 

Zadania nr 6 ww. zamówienia tj.: Odśnieżanie dróg równiarką Wykonawcy i usuwanie pozostałości mieszanki piaskowo - solnej na poboczach dróg po akcji zimowej. Planowana ilość godzin pracy - 80 godz.,

wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

P.P.H.U. STANIŻ

Urszula Bator

ul. Łódzka 6

97-226 Żelechlinek

 

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza z punktu przyjętego jednego kryterium cena        - najniższa cena ze złożonych czterech ofert, cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem  - 188,40 zł brutto. Ofercie tej Komisja Przetargowa przyznała 100,00 pkt. Planowana wartość przy założeniu planowanej ilości 80 godz. pracy sprzętem 15.072,00 zł brutto,

Pozostałe złożone oferty oceniono następująco:

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

 

PED - BRUK Zakład Budowlany Piotr Dudek

Kolonia Starorawska 16 B, 96-115 Nowy Kawęczyn

 

 

91,01 pkt.

207,00 zł/godz.

 

 

SKIERGAZ Henryk Sałkowski

Mokra Lewa 1A, 96-100 Skierniewice

 

69,78 pkt.

270,00 zł/godz.

 

 

USŁUGI TRANSPORTOWE PRACE ZIEMNE I WYKOPY

Andrzej Paczkowski

Żelazna 42, 96-116 Dębowa Góra

 

 

61,21 pkt.

307,80 zł/godz.

 

 

Zadania nr 7 ww. zamówienia tj.: Odśnieżanie dróg spycharką Wykonawcy. Planowana ilość godzin pracy 15 godz.,

wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

PED - BRUK Zakład Budowlany

Piotr Dudek

Kolonia Starorawska 16 B

96-115 Nowy Kawęczyn

 

Uzasadnienie wyboru: wpłynęła jedna oferta, wykonawca spełnia warunki udziału                        w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu, cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem  - 430,50 zł brutto. Ofercie tej Komisja Przetargowa przyznała 100,00 pkt. Planowana wartość przy założeniu planowanej ilości 15 godz. pracy spycharką 6.457,50 zł brutto,

 

Zadania nr 8 w/w zamówienia tj.: Odśnieżanie dróg nośnikiem samochodowym o DCM min.
15 t Wykonawcy wyposażonym w pług dwustronny Zamawiającego. Planowana ilość godzin pracy - 90 godz. - teren powiatu skierniewickiego,

wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

SKIERGAZ

Henryk Sałkowski

Mokra Lewa 1A

96-100 Skierniewice

 

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza z punktu przyjętego jednego kryterium cena        - najniższa cena ze złożonych dwóch ofert, cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem  - 248,40 zł brutto. Ofercie tej Komisja Przetargowa przyznała 100,00 pkt. Planowana wartość przy założeniu planowanej ilości 90 godz. pracy sprzętem 22.356,00 zł brutto.

 

Pozostałą złożoną ofertę oceniono następująco:

 

Nazwa i siedziba wykonawcy

 

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

 

PED - BRUK Zakład Budowlany Piotr Dudek

Kolonia Starorawska 16 B, 96-115 Nowy Kawęczyn

 

99,36 pkt.

250,00 zł/godz.

 

 

 

b) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone - 0

c) Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia - 0

d) Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

Ilość odwiedzin1915
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęZbigniew Sawicki
Data utworzenia2012-10-17 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2012-10-17 15:27
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 24
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...