http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Ogłoszenie o zawarciu zamówienia

 

Skierniewice, dnia 25.10.2012 r.

RW.272.11.2012.KM

 

 

Ogłoszenie o zawarciu zamówienia

 

 

            W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług sprzętowo - transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013:

 

Dla Zadania nr 1 ww. zamówienia tj.: Gmina Bolimów 39,640 km.

Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości 174 ton w proporcji 2:1 Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach, nośnikiem (ciągnik lub samochód) Wykonawcy i osprzętem Wykonawcy (piaskarka + lemiesz). Planowana ilość godzin pracy sprzętem - 180 godz.,

zawarto umowę z Wykonawcą:

 

SKIERGAZ

Henryk Sałkowski

Mokra Lewa 1A

96-100 Skierniewice

 

Kryterium wyboru: najniższa cena - 100%

Wpłynęły 2 oferty niepodlegająca odrzuceniu. Zamawiający dokonał wyboru z najniższą ceną brutto tj. 64.832,40 zł.

 

Dla Zadania nr 2 ww. zamówienia tj.: Gmina Kowiesy 32,306 km, Gmina Nowy Kawęczyn 34,901 km, Łącznie 67,207 km. Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej
w ilości 296 ton w proporcji 2:1 Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach, nośnikiem (ciągnik lub samochód) Wykonawcy i osprzętem Wykonawcy (piaskarka + lemiesz). Planowana ilość godzin pracy sprzętem - 295 godz.,

zawarto umowę z Wykonawcą:

 

SKIERGAZ

Henryk Sałkowski

Mokra Lewa 1A

96-100 Skierniewice

 

Kryterium wyboru: najniższa cena - 100%

Wpłynęły 2 oferty niepodlegająca odrzuceniu. Zamawiający dokonał wyboru z najniższą ceną brutto tj. 106.253,10 zł.

 

Dla Zadania nr 3 ww. zamówienia tj.: Gmina Słupia 18,964 km, Gmina Lipce Reymontowskie 18,521 km, Gmina Godzianów 15,038 km, Gmina Maków 41,204 km, Gmina Skierniewice 27,150 km, Łącznie 120,877 km. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach nośnikiem (ciągniki lub samochody) - szt. 3 i osprzętem Zamawiającego (3 piaskarki +2 lemiesze) i Wykonawcy lemiesz szt. 1. Planowana ilość godzin pracy sprzętem 580 godz. Mieszanka Zamawiającego w ilości 532 t.,

zawarto umowę z Wykonawcą:

 

 

PED - BRUK Zakład Budowlany

Piotr Dudek

Kolonia Starorawska 16 B

96-115 Nowy Kawęczyn

 

Kryterium wyboru: najniższa cena - 100%

Wpłynęły 3 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dokonał wyboru z najniższą ceną brutto tj. 135.720,00 zł.

 

Dla Zadania nr 4 ww. zamówienia tj.: Gmina Głuchów 37,730 km. Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości 166 ton w proporcji 2:1 Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach nośnikiem (ciągnik lub samochód) Wykonawcy i osprzętem Wykonawcy (piaskarka + lemiesz). Planowana ilość godzin pracy sprzętem 170 godz.,

zawarto umowę z Wykonawcą:

 

P.P.H.U. STANIŻ

Urszula Bator

ul. Łódzka 6

97-226 Żelechlinek

 

Kryterium wyboru: najniższa cena - 100%

Wpłynęły 3 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dokonał wyboru z najniższą ceną brutto tj. 47.243,00 zł.

 

Dla Zadania nr 5 ww. zamówienia tj.: Odśnieżanie dróg równiarką Wykonawcy i usuwanie pozostałości mieszanki piaskowo - solnej na poboczach dróg po akcji zimowej. Planowana ilość godzin pracy - 80 godz.,

zawarto umowę z Wykonawcą:

 

P.P.H.U. STANIŻ

Urszula Bator

ul. Łódzka 6

97-226 Żelechlinek

 

Kryterium wyboru: najniższa cena - 100%

Wpłynęły 4 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dokonał wyboru z najniższą ceną brutto tj. 15.072,00 zł.

 

Dla Zadania nr 6 ww. zamówienia tj.: Odśnieżanie dróg równiarką Wykonawcy i usuwanie pozostałości mieszanki piaskowo - solnej na poboczach dróg po akcji zimowej. Planowana ilość godzin pracy - 80 godz.,

zawarto umowę z Wykonawcą:

 

P.P.H.U. STANIŻ

Urszula Bator

ul. Łódzka 6

97-226 Żelechlinek

 

Kryterium wyboru: najniższa cena - 100%

Wpłynęły 4 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dokonał wyboru z najniższą ceną brutto tj. 15.072,00 zł.

 

Dla Zadania nr 7 ww. zamówienia tj.: Odśnieżanie dróg spycharką Wykonawcy. Planowana ilość godzin pracy 15 godz.,

zawarto umowę z Wykonawcą:

 

PED - BRUK Zakład Budowlany

Piotr Dudek

Kolonia Starorawska 16 B

96-115 Nowy Kawęczyn

 

Kryterium wyboru: najniższa cena - 100%

Wpłynęła 1 oferta niepodlegająca odrzuceniu. Cena zaproponowana przez oferenta była niższa niż Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia tj. 6.457,50 zł brutto.

 

Dla Zadania nr 8 ww. zamówienia tj.: Odśnieżanie dróg nośnikiem samochodowym o DCM min.
15 t Wykonawcy wyposażonym w pług dwustronny Zamawiającego. Planowana ilość godzin pracy - 90 godz. - teren powiatu skierniewickiego,

zawarto umowę z Wykonawcą:

 

SKIERGAZ

Henryk Sałkowski

Mokra Lewa 1A

96-100 Skierniewice

 

Kryterium wyboru: najniższa cena - 100%

Wpłynęły 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Cena zaproponowana przez oferenta była niższa niż Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia tj. 22.356,00 zł brutto.

 

 

 

Ilość odwiedzin1624
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęZbigniew Sawicki
Data utworzenia2012-10-25 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2012-10-25 16:02
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 24
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...