http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 232159 - 2012 data 02.11.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Skierniewicki, ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 046 8334637, 8341546, fax. 046 8336679.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Zał.I Cz.1.
  • W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1303E Głuchów - Celigów - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odcinek długości: ok. 3,5 km, od skrzyżowania z drogą krajową nr 70 do początku miejscowości Celigów. W ramach przebudowy planuje się wykonać: - remont części nawierzchni - poszerzenie odcinka nawierzchni - przebudowę przepustów pod jezdnią - przebudowę istniejących zjazdów - przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.05.2013. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
  • W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1303E Głuchów - Celigów - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odcinek długości: ok. 3,5 km, od skrzyżowania z drogą krajową nr 72 do początku miejscowości Celigów. W ramach przebudowy planuje się wykonać: - remont części nawierzchni - poszerzenie odcinka nawierzchni - przebudowę przepustów pod jezdnią - przebudowę istniejących zjazdów - przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.05.2013. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Ilość odwiedzin1319
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęZbigniew Sawicki
Data utworzenia2012-11-08 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2012-11-08 13:02
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 24
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...