http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

RW.272.12.2012.KM                                                                    Skierniewice, dnia 19.11.2012 r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej
na przebudow
ę dróg na terenie powiatu skierniewickiego.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zarząd Powiatu                                     w Skierniewicach informuje, iż do realizacji:

 

a) Zadania nr 1 ww. zamówienia tj.: przebudowa drogi powiatowej nr 1303E Głuchów - Celigów - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Odcinek długości: ok. 3,5 km, od skrzyżowania z drogą krajową nr 72 do początku miejscowości Celigów,     

wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

„EUROBUD"

mgr inż. Kowalski Artur

ul. Rybickiego 8 p. 402

96-100 Skierniewice

 

Uzasadnienie wyboru: Wyboru dokonano stosując kryterium określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto. Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ zawiera najniższą cenę ze wszystkich złożonych ofert -
26.322,00 zł brutto i w/g oceny Komisji Przetargowej przyznano jej 100,00 pkt.,

 

Pozostałe złożone oferty oceniono następująco:

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

INWESTOR - Konin Pracownia Projektowa
ul. Okólna 6, 62-510 Konin

93,04 pkt.

28.290,00 zł

               „STREET" projekt Marcin Szewczyk              

ul. Iwaszkiewicza 4/2, 96-100 Skierniewice

74,15 pkt.

35.500,00 zł

HIGHWAY Piotr Urbański

ul. Jeleniogórska 18/14, 80-180 Gdańsk

66,47 pkt.

39.600,00 zł

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH

ul. Spalska 112, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

61,14 pkt.

43.050,00 zł

DROMACC Maciej Białoszewski

ul. Kasprowicza 119A/142, 01-949 Warszawa

60,38 pkt.

43.591,20 zł

RODEN ROAD DESIGN POLSKA Sp. z o.o.

ul. Lisa Kuli 9, 01-512 Warszawa

45,73 pkt.

57.564,00 zł

REM PROJEKT Biuro Projektów Drogowych

ul. Jana Brzechwy 16, 96-100 Skierniewice

45,73 pkt.

58.363,50 zł

Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych

INŻDRÓG s.c.

ul. Kulerskiego 16/41, 86-300 Grudziądz

44,58 pkt.

59.040,00 zł

„F I I N" FIRMA INŻYNIERSKA

INWESTYCJE - NIERUCHOMOŚCI

mgr inż. Lech Zieliński

ul. gen. Lucjana Żeligowskiego 27/6

05-123 Chotomów k/Warszawy

44,58 pkt.

59.040,00 zł

NEOINVEST Sp. z o.o.

ul. Aleja Solidarności 34, 25-323 Kielce

39,30 pkt.

66.974,00 zł

Pracownia Projektowa „TRAFFIC" Krzysztof Stępień

Pl. A. Dembowskiego 9/8, 02-915 Warszawa

Biuro Projektowe „D-9" Krzysztof Nadany

ul. Giermków 55 lok. 1, 04-491 Warszawa

38,94 pkt.

67.588,50 zł

Biuro Opracowania Programów

Projektów Inżynierii Komunikacyjnej

„LISPUS" Marcin Dobek

ul. J. Matejki 7, 22-100 Chełm

38,21 pkt.

68.880,00 zł

DRAFT Spółka Inżynierska s.c. R. Dudek D. Białas

ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice

32,92 pkt.

79.950,00 zł

Biuro Projektowo - Inwestycyjne OMEGA s.c.

M. Andrysiak D. Kucharczyk

ul. Ignacego Krasickiego 2, 97-500 Radomsko

31,94 pkt.

82.410,00 zł

Biuro Projektów Architektonicznych

i Budowlanych AiB Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 39, 00-855 Warszawa

26,47 pkt.

99.445,50 zł

EKKOM Sp. z o.o.

ul. Wadowicka 8i, 30-415 Kraków

24,36 pkt.

108.055,50 zł

ZARZĄD INWESTYCJI Sp. z o.o.

ul. Podrzeczna 5a, 99-300 Kutno

22,53 pkt.

116.850,00 zł

„DROG - SERVIS" Roboty Drogowe Dariusz Grzelak

ul. Lokajskiego 3 m.36, 94-003 Łódź

18,81 pkt.

140.000,00 zł

 

Zadania nr 2 ww. zamówienia tj.: przebudowa drogi powiatowej nr 1320E Słupia - Krosnowa - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Odcinek długości: ok. 0,5 km, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1319E w kierunku miejscowości Krosnowa (w szerokości istniejącego pasa drogowego),

wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

„STREET" projekt

Marcin Szewczyk

ul. Iwaszkiewicza 4/2

96-100 Skierniewice

 

Uzasadnienie wyboru: Wyboru dokonano stosując kryterium określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto. Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ zawiera najniższą cenę ze wszystkich złożonych ofert -
5.700,00 zł brutto i w/g oceny Komisji Przetargowej przyznano jej 100,00 pkt.,

 

Pozostałe złożone oferty oceniono następująco:

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

„EUROBUD" mgr inż. Kowalski Artur

ul. Rybickiego 8 p. 402, 96-100 Skierniewice

94,57 pkt.

6.027,00 zł

Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych

INŻDRÓG s.c.

ul. Kulerskiego 16/41, 86-300 Grudziądz

72,41 pkt.

7.872,00 zł

INWESTOR - Konin Pracownia Projektowa
ul. Okólna 6, 62-510 Konin

71,29 pkt.

7.995,00 zł

Biuro Opracowania Programów

Projektów Inżynierii Komunikacyjnej

„LISPUS" Marcin Dobek

ul. J. Matejki 7, 22-100 Chełm

38,62 pkt.

14.760,00 zł

DROMACC Maciej Białoszewski

ul. Kasprowicza 119A/142, 01-949 Warszawa

38,33 pkt.

14.870,70 zł

Biuro Projektowo - Inwestycyjne OMEGA s.c.

M. Andrysiak D. Kucharczyk

ul. Ignacego Krasickiego 2, 97-500 Radomsko

34,58 pkt.

16.482,00 zł

EKKOM Sp. z o.o.

ul. Wadowicka 8i, 30-415 Kraków

34,33 pkt.

16.605,00 zł

DRAFT Spółka Inżynierska s.c. R. Dudek D. Białas

ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice

30,89 pkt.

18.450,00 zł

„F I I N" FIRMA INŻYNIERSKA

INWESTYCJE - NIERUCHOMOŚCI

mgr inż. Lech Zieliński

ul. gen. Lucjana Żeligowskiego 27/6

05-123 Chotomów k/Warszawy

30,89 pkt.

18.450,00 zł

HIGHWAY Piotr Urbański

ul. Jeleniogórska 18/14, 80-180 Gdańsk

27,54 pkt.

20.700,00 zł

REM PROJEKT Biuro Projektów Drogowych

ul. Jana Brzechwy 16, 96-100 Skierniewice

26,56 pkt.

21.463,50 zł

ZARZĄD INWESTYCJI Sp. z o.o.

ul. Podrzeczna 5a, 99-300 Kutno

25,75 pkt.

22.140,00 zł

NEOINVEST Sp. z o.o.

ul. Aleja Solidarności 34, 25-323 Kielce

23,64 pkt.

24.108,00 zł

„DROG - SERVIS" Roboty Drogowe Dariusz Grzelak

ul. Lokajskiego 3 m.36, 94-003 Łódź

22,80 pkt.

25.000,00 zł

Biuro Projektów Architektonicznych

i Budowlanych AiB Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 39, 00-855 Warszawa

13,13 pkt.

43.419,00 zł

 

Zadania nr 3 ww. zamówienia tj.: przebudowa drogi powiatowej nr 1320 Gzów - Janisławice  wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Odcinek długości: ok. 1,1 km, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5103E w kierunku miejscowości Janisławice (w szerokości istniejącego pasa drogowego),

wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

„EUROBUD"

mgr inż. Kowalski Artur

ul. Rybickiego 8 p. 402

96-100 Skierniewice

 

Uzasadnienie wyboru: Wyboru dokonano stosując kryterium określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto. Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ zawiera najniższą cenę ze wszystkich złożonych ofert -
8.364,00 zł brutto i w/g oceny Komisji Przetargowej przyznano jej 100,00 pkt.,

 

Pozostałe złożone oferty oceniono następująco:

        

Nazwy i siedziby wykonawców

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

INWESTOR - Konin Pracownia Projektowa
ul. Okólna 6, 62-510 Konin

85,00 pkt.

9.840,00 zł

               „STREET" projekt Marcin Szewczyk              

ul. Iwaszkiewicza 4/2, 96-100 Skierniewice

60,61 pkt.

13.800,00 zł

Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych

INŻDRÓG s.c.

ul. Kulerskiego 16/41, 86-300 Grudziądz

59,65 pkt.

14.022,00 zł

DROMACC Maciej Białoszewski

ul. Kasprowicza 119A/142, 01-949 Warszawa

42,98 pkt.

19.458,60 zł

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH

ul. Spalska 112, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

42,50 pkt.

19.680,00 zł

Biuro Opracowania Programów

Projektów Inżynierii Komunikacyjnej

„LISPUS" Marcin Dobek

ul. J. Matejki 7, 22-100 Chełm

37,78 pkt.

22.140,00 zł

REM PROJEKT Biuro Projektów Drogowych

          ul. Jana Brzechwy 16, 96-100 Skierniewice         

34,96 pkt.

23.923,50 zł

HIGHWAY Piotr Urbański

ul. Jeleniogórska 18/14, 80-180 Gdańsk

33,06 pkt.

25.300,00 zł

„F I I N" FIRMA INŻYNIERSKA

INWESTYCJE - NIERUCHOMOŚCI

mgr inż. Lech Zieliński

ul. gen. Lucjana Żeligowskiego 27/6

05-123 Chotomów k/Warszawy

29,56 pkt.

28.290,00 zł

DRAFT Spółka Inżynierska s.c. R. Dudek D. Białas

ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice

27,20 pkt.

30.750,00 zł

Biuro Projektowo - Inwestycyjne OMEGA s.c.

M. Andrysiak D. Kucharczyk

ul. Ignacego Krasickiego 2, 97-500 Radomsko

25,76 pkt.

32.472,00 zł

EKKOM Sp. z o.o.

ul. Wadowicka 8i, 30-415 Kraków

24,29 pkt.

34.440,00 zł

Pracownia Projektowa „TRAFFIC" Krzysztof Stępień

Pl. A. Dembowskiego 9/8, 02-915 Warszawa

Biuro Projektowe „D-9" Krzysztof Nadany

ul. Giermków 55 lok. 1, 04-491 Warszawa

23,53 pkt.

35.547,00 zł

NEOINVEST Sp. z o.o.

ul. Aleja Solidarności 34, 25-323 Kielce

22,31 pkt.

37.484,00 zł

„DROG - SERVIS" Roboty Drogowe Dariusz Grzelak

ul. Lokajskiego 3 m.36, 94-003 Łódź

19,01 pkt.

44.000,00 zł

ZARZĄD INWESTYCJI Sp. z o.o.

ul. Podrzeczna 5a, 99-300 Kutno

18,89 pkt.

44.280,00 zł

Biuro Projektów Architektonicznych

i Budowlanych AiB Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 39, 00-855 Warszawa

15,78 pkt.

53.013,00 zł

 

Zadania nr 4 ww. zamówienia tj.: przebudowa drogi powiatowej nr 1320 Słupia - Gzów - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Odcinek długości: ok. 1,8 km, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 705 do początku miejscowości Gzów (w szerokości istniejącego pasa drogowego),

wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

INWESTOR - Konin

Pracownia Projektowa
ul. Okólna 6

62-510 Konin

 

Uzasadnienie wyboru: Wyboru dokonano stosując kryterium określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto. Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ zawiera najniższą cenę ze wszystkich złożonych ofert -
11.685,00 zł brutto i w/g oceny Komisji Przetargowej przyznano jej 100,00 pkt.,

Pozostałe złożone oferty oceniono następująco:

        

Nazwy i siedziby wykonawców

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

„EUROBUD" mgr inż. Kowalski Artur

ul. Rybickiego 8 p. 402, 96-100 Skierniewice

82,61 pkt.

14.145,00 zł

               „STREET" projekt Marcin Szewczyk              

ul. Iwaszkiewicza 4/2, 96-100 Skierniewice

74,90 pkt.

15.600,00 zł

Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych

INŻDRÓG s.c.

ul. Kulerskiego 16/41, 86-300 Grudziądz

55,88 pkt.

20.910,00 zł

DROMACC Maciej Białoszewski

ul. Kasprowicza 119A/142, 01-949 Warszawa

50,89 pkt.

23.099,40 zł

Biuro Opracowania Programów

Projektów Inżynierii Komunikacyjnej

„LISPUS" Marcin Dobek

ul. J. Matejki 7, 22-100 Chełm

50,00 pkt.

23.370,00 zł

HIGHWAY Piotr Urbański

ul. Jeleniogórska 18/14, 80-180 Gdańsk

42,34 pkt.

27.600,00 zł

REM PROJEKT Biuro Projektów Drogowych

          ul. Jana Brzechwy 16, 96-100 Skierniewice         

32,26 pkt.

36.223,50 zł

„F I I N" FIRMA INŻYNIERSKA

INWESTYCJE - NIERUCHOMOŚCI

mgr inż. Lech Zieliński

ul. gen. Lucjana Żeligowskiego 27/6

05-123 Chotomów k/Warszawy

31,67 pkt.

36.900,00 zł

Pracownia Projektowa „TRAFFIC" Krzysztof Stępień

Pl. A. Dembowskiego 9/8, 02-915 Warszawa

Biuro Projektowe „D-9" Krzysztof Nadany

ul. Giermków 55 lok. 1, 04-491 Warszawa

29,34 pkt.

39.827,40 zł

NEOINVEST Sp. z o.o.

ul. Aleja Solidarności 34, 25-323 Kielce

26,23 pkt.

44.556,00 zł

Biuro Projektowo - Inwestycyjne OMEGA s.c.

M. Andrysiak D. Kucharczyk

ul. Ignacego Krasickiego 2, 97-500 Radomsko

25,00 pkt.

46.740,00 zł

DRAFT Spółka Inżynierska s.c. R. Dudek D. Białas

ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice

25,00 pkt.

46.740,00 zł

„DROG - SERVIS" Roboty Drogowe Dariusz Grzelak

ul. Lokajskiego 3 m.36, 94-003 Łódź

21,64 pkt.

54.000,00 zł

EKKOM Sp. z o.o.

ul. Wadowicka 8i, 30-415 Kraków

20,54 pkt.

56.887,50 zł

Biuro Projektów Architektonicznych

i Budowlanych AiB Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 39, 00-855 Warszawa

17,81 pkt.

65.595,90 zł

ZARZĄD INWESTYCJI Sp. z o.o.

ul. Podrzeczna 5a, 99-300 Kutno

16,38 pkt.

71.340,00 zł

 

Zadania nr 5 ww. zamówienia tj.: przebudowa drogi powiatowej nr 2700E Bolimów,
ul. Sokołowska - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Odcinek długości:
ok. 0,6 km,

wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

 

INWESTOR - Konin

Pracownia Projektowa
ul. Okólna 6

62-510 Konin

 

Uzasadnienie wyboru: Wyboru dokonano stosując kryterium określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto. Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ zawiera najniższą cenę ze wszystkich złożonych ofert -
9.225,00 zł brutto i w/g oceny Komisji Przetargowej przyznano jej 100,00 pkt.,

Pozostałe złożone oferty oceniono następująco:

        

Nazwy i siedziby wykonawców

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

               „STREET" projekt Marcin Szewczyk              

ul. Iwaszkiewicza 4/2, 96-100 Skierniewice

54,59 pkt.

16.900,00 zł

Biuro Opracowania Programów

Projektów Inżynierii Komunikacyjnej

„LISPUS" Marcin Dobek

ul. J. Matejki 7, 22-100 Chełm

53,57 pkt.

17.220,00 zł

Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych

INŻDRÓG s.c.

ul. Kulerskiego 16/41, 86-300 Grudziądz

50,33 pkt.

18.327,00 zł

EKKOM Sp. z o.o.

ul. Wadowicka 8i, 30-415 Kraków

45,45 pkt.

20.295,00 zł

DRAFT Spółka Inżynierska s.c. R. Dudek D. Białas

ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice

45,45 pkt.

20.295,00 zł

DROMACC Maciej Białoszewski

ul. Kasprowicza 119A/142, 01-949 Warszawa

44,62 pkt.

20.676,30 zł

Biuro Projektowo - Inwestycyjne OMEGA s.c.

M. Andrysiak D. Kucharczyk

ul. Ignacego Krasickiego 2, 97-500 Radomsko

36,58 pkt.

25.215,00 zł

NEOINVEST Sp. z o.o.

ul. Aleja Solidarności 34, 25-323 Kielce

31,05 pkt.

29.705,00 zł

REM PROJEKT Biuro Projektów Drogowych

          ul. Jana Brzechwy 16, 96-100 Skierniewice         

29,47 pkt.

31.303,50 zł

                         HIGHWAY Piotr Urbański          

ul. Jeleniogórska 18/14, 80-180 Gdańsk

28,21 pkt.

32.700,00 zł

„DROG - SERVIS" Roboty Drogowe Dariusz Grzelak

                ul. Lokajskiego 3 m.36, 94-003 Łódź               

21,96 pkt.

42.000,00 zł

ZARZĄD INWESTYCJI Sp. z o.o.

ul. Podrzeczna 5a, 99-300 Kutno

21,43 pkt.

43.050,00 zł

Biuro Projektów Architektonicznych

i Budowlanych AiB Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 39, 00-855 Warszawa

20,32 pkt.

45.387,00 zł

 

Zadania nr 6 ww. zamówienia tj.: przebudowa drogi powiatowej nr 1334E wraz
z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1333E w miejscowości Turowa Wola - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej,

wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

EKKOM Sp. z o.o.

ul. Wadowicka 8i

30-415 Kraków

Uzasadnienie wyboru: Wyboru dokonano stosując kryterium określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto. Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ zawiera najniższą cenę ze wszystkich złożonych ofert -
12.300,00 zł brutto i w/g oceny Komisji Przetargowej przyznano jej 100,00 pkt.,

Pozostałe złożone oferty oceniono następująco:

        

Nazwy i siedziby wykonawców

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

DRAFT Spółka Inżynierska s.c. R. Dudek D. Białas

ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice

50,00 pkt.

24.600,00 zł

               „STREET" projekt Marcin Szewczyk              

ul. Iwaszkiewicza 4/2, 96-100 Skierniewice

47,49 pkt.

25.900,00 zł

Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych

INŻDRÓG s.c.

ul. Kulerskiego 16/41, 86-300 Grudziądz

46,51 pkt.

26.445,00 zł

INWESTOR - Konin Pracownia Projektowa
ul. Okólna 6, 62-510 Konin

45,19 pkt.

27.220,00 zł

DROMACC Maciej Białoszewski

ul. Kasprowicza 119A/142, 01-949 Warszawa

41,49 pkt.

29.643,00 zł

REM PROJEKT Biuro Projektów Drogowych

          ul. Jana Brzechwy 16, 96-100 Skierniewice         

36,43 pkt.

33.763,50 zł

NEOINVEST Sp. z o.o.

ul. Aleja Solidarności 34, 25-323 Kielce

33,44 pkt.

36.777,00 zł

„DROG - SERVIS" Roboty Drogowe Dariusz Grzelak

                ul. Lokajskiego 3 m.36, 94-003 Łódź

27,95 pkt.

44.000,00 zł

Biuro Opracowania Programów

Projektów Inżynierii Komunikacyjnej

„LISPUS" Marcin Dobek

ul. J. Matejki 7, 22-100 Chełm

27,78 pkt.

44.280,00 zł

                         HIGHWAY Piotr Urbański          

ul. Jeleniogórska 18/14, 80-180 Gdańsk

27,45 pkt.

44.800,00 zł

Biuro Projektowo - Inwestycyjne OMEGA s.c.

M. Andrysiak D. Kucharczyk

ul. Ignacego Krasickiego 2, 97-500 Radomsko

23,36 pkt.

52.644,00 zł

ZARZĄD INWESTYCJI Sp. z o.o.

ul. Podrzeczna 5a, 99-300 Kutno

22,23 pkt.

55.350,00 zł

Biuro Projektów Architektonicznych

i Budowlanych AiB Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 39, 00-855 Warszawa

20,66 pkt.

59.532,00 zł

 

b) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone - 0

c) Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia - 0

d) Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę nie wyższą niż 136.000,00 zł brutto.

e) Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Ilość odwiedzin2402
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2012-11-19 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2012-11-19 13:51
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...