http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 256181 - 2012 data 04.12.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Skierniewicki, ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 046 8334637, 8341546, fax. 046 8336679.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
  • W ogłoszeniu jest: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku poprzez wykazanie, że wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie (2) usługi w zakresie stałej obsługi prawnej podmiotu samorządowej administracji publicznej szczebla powiatowego o wartości usługi brutto co najmniej 80.000,00 zł (słownie zł: osiemdziesiąt tysięcy). Za stałą obsługę prawną zamawiający uzna realizowane usługi na podstawie umowy trwającej nie krócej niż 6 miesięcy.
  • W ogłoszeniu powinno być: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku poprzez wykazanie, że wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie (2) usługi w zakresie stałej obsługi prawnej podmiotu samorządowej administracji publicznej w tym szczebla powiatowego o wartości usługi brutto co najmniej 80.000,00 zł (słownie zł: osiemdziesiąt tysięcy). Za stałą obsługę prawną zamawiający uzna realizowane usługi na podstawie umowy trwającej nie krócej niż 6 miesięcy.
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).
  • W ogłoszeniu jest: Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku poprzez wykazanie, że wykonawca: - dysponuje co najmniej dwoma (2) osobami wykonującymi zawód adwokata lub radcy prawnego (posiadającymi wpis na listę adwokacką lub listę radców prawnych) oraz posiadającymi co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu obsługi prawnej podmiotów administracji publicznej samorządowej szczebla powiatowego. - Zamawiający dopuszcza, aby w wykonaniu zamówienia Wykonawca posługiwał się osobami posiadającymi wpis na listę aplikantów adwokackich lub radcowskich.
  • W ogłoszeniu powinno być: Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku poprzez wykazanie, że wykonawca: - dysponuje co najmniej dwoma (2) osobami wykonującymi zawód adwokata lub radcy prawnego (posiadającymi wpis na listę adwokacką lub listę radców prawnych) oraz posiadającymi co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu obsługi prawnej podmiotów administracji publicznej samorządowej w tym szczebla powiatowego. - Zamawiający dopuszcza, aby w wykonaniu zamówienia Wykonawca posługiwał się osobami posiadającymi wpis na listę aplikantów adwokackich lub radcowskich.
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.1).
  • W ogłoszeniu jest: Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 1 - Cena - 50 2 - Doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi prawnej podmiotów administracji publicznej samorządowej w tym szczebla powiatowego - 50.
  • W ogłoszeniu powinno być: Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 1 - Cena - 50 2 - Doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi prawnej podmiotów samorządowej administracji publicznej w tym szczebla powiatowego o wartości usługi co najmniej 80.000 zł brutto - 50.

 

Ilość odwiedzin1289
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęZbigniew Sawicki
Data utworzenia2012-12-04 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2012-12-04 16:19
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 24
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...