http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Znak RW.272.14.2012.KM

 

Skierniewice, dnia 07.12.2012 r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
zakup nowego ciągnika rolniczego wraz z dostawą dla Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Skierniewicach,

 

 

1.    Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez:

 

Przedsiębiorstwo

„ROLMECH" Spółka z o.o.

ul. 19-go Stycznia 41B

09-100 Płońsk

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru dokonano stosując kryterium określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto po wcześniejszym wezwaniu jednego z wykonawców do uzupełnienia dokumentów, do których wezwano na podstawie art. 26 ust 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ zawiera najniższą cenę ze wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu - 198.522,00 brutto i w/g oceny Komisji Przetargowej przyznano jej 100,00 pkt.

 

2.    Pozostałą złożoną ofertę oceniono następująco:

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

 

M.S. AGRO Mirosław Szmidt

ul. Drawska 1, 78-520 Złocieniec

 

 

 

74,45 pkt.

266.664,00 zł

 

 

 

3.    Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) odrzucono 1 ofertę a jej wykonawcę wykluczono.

4.  Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

 

 

 

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Ilość odwiedzin1280
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęZbigniew Sawicki
Data utworzenia2012-12-07 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2012-12-07 14:49
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 24
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...