http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Strobów, dnia 21.12.2012 r.

Dom Dziecka

Strobów 28

96-100 Skierniewice

( Zamawiający)

 

 

 

oznaczenie sprawy: ZP-341/1/12

 

Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w BZP numer ogłoszenia: 493834 - 2012; data zamieszczenia: 06.12.2012 r., na stronie internetowej  www.powiat-skierniewice.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego na dostawy p.n.:

 

DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO W 2013 ROKU DO KOTŁOWNI

DOMU DZIECKA W STROBOWIE

 

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację przedmiotowego zadania.

 

1.Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3  złożoną przez Wykonawcę:

 

PETROLIS Sp. z o.o.

Ul. Wł. Jagiełły 10a/204

26 - 700 Zwoleń

 

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

 

Wymieniony  Wykonawca spełnia  warunki udziału w postępowaniu, oferta nr 3 nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełnia wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert ( cena oferty z VAT stanowiąca 100% wagi ) zawiera najniższą cenę brutto spośród pozostałych złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów 100, podczas dokonanej oceny ofert.

 

2.Do wyznaczonego terminu składania ofert,  oferty złożyło 5 wykonawców.

 

3.Informacja o pozostałych wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu wraz z przyznaną punktacją:

 

 L.p.               Nr oferty         Nazwa( Firma ) i adres wykonawcy                              liczba punktów w kryterium cena 100%

  1.                          1                             Batorscy i Wspólnicy Sp. J.  

Józefin 40, 97 - 225 Ujazd                                                                             98,98

_____________________________________________________________________________________________

  2.                         2                             „ DA - MO " Sp. J.                                                                                              97,65

Dałkowska - Modzelewski

ul. Małszyce 2d/2e

99 - 400 Łowicz

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Dołączone pliki:
ObrazInformacja.jpg (875KB)
Ilość odwiedzin1281
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęSławomir Karda
Data utworzenia2012-12-21 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2012-12-21 06:27
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...