http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
POZWOLENIE NA WYTWARZANIE ODPADÓW

 

Wytwórca odpadów jest obowiązany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg/rok odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 tysięcy Mg/rok odpadów innych niż niebezpieczne.

 

Podstawa prawna:

-        Art. 180 pkt 3, art. 180a, art. 181 ust. 1 pkt 4, art. 183 ust. 1, art. 184 i art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek, który powinien zawierać dane określone w art. 184 ust. 2 - 5 ustawy - Prawo ochrony środowiska.

2.  Do wniosku należy dołączyć:

-         dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,

-         streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,

-         tytuł prawny posiadacza odpadów do terenu, na którym magazynowane są odpady,

-         dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Tryb odwoławczy:

Od pozwolenia służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach w terminie 14 dni od daty doręczenia pozwolenia.

 

Opłata skarbowa:

1. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - 2011 zł,

2. W związku z działalnością gosp. prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorcy oraz mali i średni przedsiębiorcy - 506 zł,

3. Pozostali - 506 zł,

(zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz. U. z 2012 r., poz. 1282, z późn. zm.)

 

 

 

Uwagi !

1.   Obowiązku uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów nie stosuje się do wytwórcy odpadów prowadzącego instalację, na której  prowadzenie wymagane jest pozwolenie zintegrowane, o którym mowa w przepisach o ochronie środowiska,

2.  Dla przedsięwzięć i zdarzeń, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, przedmiotową decyzję wydaje marszałek województwa.

3.  Dla przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych, przedmiotową decyzję wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska.

 

Dołączone pliki:
DokumentKI nr 4 pozwolenie na wytwarzanie odpadów.pdf (440.9KB)
Dokumentwzór wniosku o pozwolenie na wytwarzanie odpadów KI 4.doc (54KB)
Ilość odwiedzin1390
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2013-01-24 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2013-01-24 02:38
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...