http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZEZWOLENIE NA ZBIERANIE ODPADÓW

 

Prowadzenie zbierania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 1
i ust. 4 ustawy o odpadach.

 

Podstawa prawna:

- art. 41 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2, art. 42 ust. 1, ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21).

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpadów, który powinien zawierać dane określone w art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach.

2. Do wniosku należy załączyć:

-        tytuł prawny posiadacza odpadów do terenu, na którym magazynowane są odpady,

-         dowód uiszczenia opłaty skarbowej,

-         decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), o ile jest wymagana.

 

 

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Opłata skarbowa:

Od zezwolenia -  616,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz. U. z 2012 r., poz. 1282, z późn. zm.)

 


Uwagi !

1.       Dla przedsięwzięć i zdarzeń, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, przedmiotową decyzję wydaje marszałek województwa.

2.       Dla przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych, przedmiotową decyzję wydaje regionalny  dyrektor ochrony środowiska.

 

Dołączone pliki:
DokumentKI nr 5 zezwolenie na zbieranie odpadow.pdf (527.2KB)
Dokumentwzór wniosku o zezwolenie na zbieranie KI 5.doc (52.5KB)
Ilość odwiedzin1364
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2013-01-24 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2013-01-24 02:41
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...