http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZEZWOLENIE NA PRZETWARZANIE ODPADÓW

 

Posiadacz odpadów, który prowadzi przetwarzanie odpadów obowiązany jest do uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 1 i ust. 4 ustawy o odpadach.

 

Podstawa prawna:

- art. 41 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2, art. 42 ust. 2, ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21).

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, który powinien zawierać dane określone w art. 42 ust. 2 ustawy o odpadach.

2. Do wniosku należy załączyć:

-         tytuł prawny posiadacza odpadów do terenu, na którym magazynowane są odpady,

-         dowód uiszczenia opłaty skarbowej,

-         decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, z późn. zm, o ile jest wymagana.

 

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Opłata skarbowa:

Od zezwolenia -  616,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz. U. z 2012 r., poz. 1282, z późn. zm.)

 

 

Uwagi !

1.     Dla przedsięwzięć i zdarzeń, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, przedmiotową decyzję wydaje marszałek województwa.

2.    Dla przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych, przedmiotową decyzję wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska.

 

Dołączone pliki:
DokumentKI nr 6 zezwolenie na przetwarzanie odpadow.pdf (526.9KB)
Dokumentwzór wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadow KI 6.doc (53.5KB)
Ilość odwiedzin1278
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2013-01-24 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2013-01-24 02:44
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...