http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZEZWOLENIE NA TRANSPORT ODPADÓW

 

Transport odpadów wymaga uzyskania zezwolenia, z zastrzeżeniem art. 31 ust. 1, art. 32 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1a i 4 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.

 

Podstawa prawna:

- art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o uzyskanie zezwolenia na transport odpadów, który powinien zawierać dane określone w art. 28 ust. 4 ustawy o odpadach.

2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Opłata skarbowa:

Od zezwolenia -  616,- zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz. U. z 2012 r., poz. 1282, z późn. zm.).

Uwagi !

1. Zezwolenie na transport odpadów wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów.

2. Uzyskanie zezwolenia nie dotyczy wytwórcy odpadów, który transportuje wytworzone przez siebie odpady lub zbiera wytworzone przez siebie odpady w miejscu ich wytworzenia.

 

3. Transportujący odpady są obowiązani do uzyskania zezwolenia na transport odpadów
lub wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 33 ust. 5 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r., na podstawie przepisów dotychczasowych - do czasu utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Dz.U. z 2012 r. poz. 21) - zgodnie z art. 233 ust. 2 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

 

Dołączone pliki:
DokumentKI nr 7 zezwolenie na transport.pdf (406.8KB)
Dokumentwzór wniosku o zezwolenie na transport KI 7.doc (50KB)
Ilość odwiedzin1797
Osoba wprowadzającaMonika Walendzik
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2013-01-24 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2013-01-24 02:49
Data przeniesienia do archiwum2018-11-20 00:00
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:

Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...