http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
przetwarzanie z wersji papierowej do elektronicznej i archiwizację dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na bieżące przetwarzanie z wersji papierowej do elektronicznej i archiwizację dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego.

 

            W imieniu Powiatu Skierniewickiego zapraszam do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na skanowanie i archiwizację zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zakres prac do wykonania określony jest w załączonym  szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania prac: do 19 grudnia 2013 roku.

 

Proszę podać cenę brutto za całość prac.

Oferty mogą składać podmioty posiadające wiedzę i doświadczenie. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie usługi tego typu o wartości powyżej 20 tys. zł.

Oferta powinna mieć formę pisemną i być dostarczona do Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja6, 96-100 Skierniewice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4.02.2013r. osobiście, elektronicznie lub faksem.

E-mail: geodezja@powiat-skierniewice.pl

Faks:   (0-46) 833-66-79.

Starosta Skierniewicki

Mirosław Belina

 

 

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

 

 

 

 

Dołączone pliki:
Dokument2013-UMOWA.doc (83.5KB)
Dokument2013r-zał do umowy.doc (78KB)
Ilość odwiedzin1838
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2013-01-25 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2013-01-25 02:48
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...