http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Znak RW.272.2.2013.KM

 

 

Skierniewice, dnia 28.01.2013 r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
dostawę grysu bazaltowego płukanego o frakcji 2-5 mm własnym transportem Wykonawcy na plac zlokalizowany w siedzibie Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Skierniewicach przy ulicy Kaczyńskiego 9 w ilości 800 ton,

 

1.    Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez:

 

LAJON Spółka Jawna

Tadeusz Zając

ul. Szobiszowicka 5/5

44-100 Gliwice

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru dokonano stosując kryterium określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto.

Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ zawiera najniższą cenę ze wszystkich złożonych ofert - 94.464,00 brutto i w/g oceny Komisji Przetargowej przyznano
jej 100,00 pkt.

 

2.    Pozostałe złożone oferty oceniono następująco:

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

 

DAMO Sp. z o.o.

ul. Małszyce 2d/2e, 99-400 Łowicz

 

 

91,43 pkt.

103.320,00 zł

 

P.H.U. „DAW-TRANS" Sławomir Podstawka

Kostomłoty Drugie, ul. Bugajska 77

 26-085 Miedziana Góra

 

 

88,89 pkt.

106.272,00 zł

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe

„PRI-BAZALT" S.A.

Rębiszów 200, 59-630 Mirsk

 

 

85,71 pkt.

110.208,00 zł

3.     Nie odrzucono żadnej oferty.

4.     Nie wykluczono żadnego z wykonawców.

5.  Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

6. Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę nie wyższą niż
98.690,00 brutto.

 

 

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Ilość odwiedzin1294
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęZbigniew Sawicki
Data utworzenia2013-01-28 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2013-01-28 09:26
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 24
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...