http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Znak RW.272.1.2013.KM

 

Skierniewice, dnia 28.01.2013 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
dostawę emulsji asfaltowej klasy K-65 kationowej, szybkorozpadowej o zawartości asfaltu 65 % w ilości 108 ton, transportem Wykonawcy jednorazowo od 12 t - 15 ton,

 

1.    Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez:

 

Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne

KAREX

ul. Piwonicka 12, 62-800 Kalisz

z/s w Ociążu, ul. Torowa 16

63-460 Nowe Skalmierzyce

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru dokonano stosując kryterium określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto.

Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ zawiera najniższą cenę ze wszystkich złożonych ofert - 238.447,80 brutto i w/g oceny Komisji Przetargowej przyznano
jej 100,00 pkt.

 

2.    Pozostałe złożone oferty oceniono następująco:

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

COLAS Polska Sp. z o.o.

ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie

99,24 pkt.

240.280,99 zł

BITUNOVA Sp. z o.o.

ul. Wólczyńska 237, 01-919 Warszawa

98,46 pkt.

242.167,32 zł

„FEDRO" Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 1, 08-445 Osieck

95,07 pkt.

250.801,92 zł

PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE

LAMBDAR Sp. z o.o.

ul. Dostawcza 6, 93-231 Łódź

94,03 pkt.

253.591,56 zł

Eurovia Polska S.A.

Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce

Adres do korespondencji:

ul. Sosnowiecka 11, 41-400 Mysłowice

93,10 pkt.

256.115,52 zł

Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

„TRAKT" Sp. z o.o.

Górki Szczukowskie 1 k/Kielc, 26-065 Piekoszów

93,10 pkt.

256.115,52 zł

3.     Nie odrzucono żadnej oferty.

4.     Nie wykluczono żadnego z wykonawców.

5.  Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Ilość odwiedzin1206
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęZbigniew Sawicki
Data utworzenia2013-01-28 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2013-01-28 09:28
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 24
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...