http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
DECYZJA ZEZWALAJĄCA NA ZMIANĘ LASU NA UŻYTEK ROLNY W PRZYPADKACH SZCZEGÓLNIE UZASADNIONYCH POTRZEB WŁAŚCICIELI LASÓW

 

Zmiana lasu na użytek rolny jest dopuszczalna w przypadku szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów. W stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa decyzję wydaje starosta na wniosek właściciela lasu.

 

 

Podstawa prawna:

- art. 13 ust. 2  i ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 

  (tekst jednolity: Dz. U.  z 2011 r., Nr 12, poz. 59 z późn. zm.).

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2012, poz. 1282 z późn. zm.)

 

 

Wymagane dokumenty:

1.      Wniosek z podaniem przyczyny zmiany lasu na użytek rolny.

2.      Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - jeśli jest wymagana.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia jest wymagana dla przedsięwzięć wyszczególnionych w § 3 ust. 1 pkt 86 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

 

Tryb odwoławczy:

      Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego                           
      w Skierniewicach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Opłata skarbowa:

1.   Opłata skarbowa za wydanie decyzji w wysokości 10 zł.

2.   Opłatę skarbową można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w  Skierniewicach lub kasie

      Urzędu Miasta Skierniewice lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Skierniewice.

 

Wymagane załączniki:

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

 

Dołączone pliki:
DokumentKI nr 3 zmiana lasu na użytek rolny.pdf (427.7KB)
Ilość odwiedzin2149
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęMirosław Kowalewski
Data utworzenia2013-01-29 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2013-01-29 04:59
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 65
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...