http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Znak RW.272.4.2013.KM

Skierniewice, dnia 27.02.2013 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: przebudowę drogi powiatowej nr 1304E w miejscowości Mokra Lewa,

 

1.    Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 5 złożoną przez:

 

Przedsiębiorstwo Robót

Inżynieryjno-Drogowych

w Łowiczu Sp. z o.o.

m. Jamno

99-400 Łowicz

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru dokonano stosując kryterium określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto.

Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ zawiera najniższą cenę ze wszystkich złożonych ofert - 568.004,60 brutto i w/g oceny Komisji Przetargowej przyznano
jej 100,00 pkt.

 

2.    Pozostałe złożone oferty oceniono następująco:

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

 

MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.

ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków

 

 

92,69 pkt.

612.824,45 zł

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.

ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski

 

90,47 pkt.

627.853,14 zł

 

 

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
„ERBEDIM" Sp. z o.o.

ul. Żelazna 3, 97-300 Piotrków Trybunalski

 

 

82,10 pkt.

691.854,99 zł

 

 

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

 

 

76,17 pkt.

745.661,74 zł

 

 

ZWK Józef Siekierski

ul. Planowa 11, 96-500 Sochaczew

 

 

74,09 pkt.

766.686,17 zł

 

3.     Nie odrzucono żadnej oferty.

4.     Nie wykluczono żadnego z wykonawców.

5.  Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Ilość odwiedzin1322
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęZbigniew Sawicki
Data utworzenia2013-02-27 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2013-02-27 08:58
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 24
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...