http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
modernizację ewidencji gruntów i budynków dla gminy MAKÓW, powiat skierniewicki, województwo łódzkie – etap I,

 

Znak RW.272.5.2013.KM

 

 

Skierniewice, dnia 30.04.2013 r.

 

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
modernizację ewidencji gruntów i budynków dla gminy MAKÓW, powiat skierniewicki, województwo łódzkie - etap I,

 

1.    Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3 złożoną przez:

 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne

GEOMAP Sp. z o.o.

ul. Krośnieńska 3

65-625 Zielona Góra

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru dokonano stosując kryterium określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto.

Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ zawiera najniższą cenę ze wszystkich złożonych ofert - 242.310,00 brutto i w/g oceny Komisji Przetargowej przyznano jej
100,00 pkt.

 

2.    Pozostałe złożone oferty oceniono następująco:

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

 

Konsorcjum Firm:

Przedsiębiorstwo                                                     „POP-GEO" s.c.                                                    

Geodezyjno-Projektowe                              M. Połoński Z. Pietrzyk                              

„GEO-PRO-KART" S.C.                                       Al. Armii Krajowej 18                                          

ul. Młynarska 2                                        97-300 Piotrków Trybunalski                                   

97-300 Piotrków Trybunalski

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe s.c.

Wiesław Łubowski     Tomasz Jankowski

ul. Wojska Polskiego 45, 97-300 Piotrków Trybunalski

                               

 

77,22 pkt.

313.777,18 zł

 

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Spółka z o.o.

ul. Jaracza 4, 42-200 Częstochowa

 

 

74,56 pkt.

325.000,00 zł

 

LEVEL Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Projektowe Spółka z o.o.

ul. Brzeska 97, 08-110 Siedlce

 

61,19 pkt.

396.000,00 zł

 

 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne

w Krakowie Spółka z o.o.

ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków

 

 

58,28 pkt.

415.740,00 zł

 

3.     Nie odrzucono żadnej oferty.

4.     Nie wykluczono żadnego z wykonawców.

5.  Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

6. Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę nie wyższą niż
300.000,01 zł brutto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Ilość odwiedzin1266
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2013-04-30 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2013-04-30 06:58
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...