http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie szkoleń zawodowych w 2013 roku dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Aktywni”.

 

PCPR.EFS.2420.10.2013

                                                                               Skierniewice, dnia 22.07.2013 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie szkoleń zawodowych w 2013 roku dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Aktywni".

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach informuje, iż w trybie postępowania o zamówienie publiczne do Zamawiającego wpłynęły oferty:

 

1/ na realizację zadania częściowego Nr I - rodzaj szkolenia: Kurs/szkolenie rachunkowość dla samodzielnych księgowych z obsługą komputera i programów komputerowo-księgowych dla 2 osób, złożona przez :

a/ Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi, ul. Łąkowa 4, 90-563 Łódź, Ośrodek Kształcenia Zawodowego Nr 11 w Skierniewicach, ul Rynek 13, 96-100 Skierniewice - za cenę 4.200 zł

 

 

2/ na realizację zadania częściowego Nr II - rodzaj szkolenia: Kurs/szkolenie kosmetyka i wizaż, uprawniający do podjęcia zatrudnienia dla 3 osób, złożona przez:

a/ Studio Szkoleniowe „BLACK" Ewelina Klimek, ul. Jagiellońska6/6F, 96-100 Skierniewice - za cenę 6.870 zł

 

 

3/ na realizację zadania częściowego Nr III - rodzaj szkolenia: Kurs wizażu i stylizacji siebie wraz z zakupem 29 zestawów do uczestnictwa w kursie dla 27 osób (+ 2 zestawy demonstracyjne: 1 dla kobiety i 1 dla mężczyzny), złożone przez:

 

a/ Anna Brzozowska-Gierak Centrum Szkoleniowe CORIO, ul. Jana Keplera 8C lok. 16,  60-158 Poznań - za cenę 28.453,10 zł ;

b/  Ewelina Klimek  Studio Szkoleniowe „BLACK", ul. Jagiellońska6/6F, 96-100 Skierniewice - za cenę 13.140 zł

 

 

 

 

4/ na realizację zadania częściowego Nr IV - rodzaj szkolenia: Kurs koparko-ładowarka klasa trzecia, wszystkie typy uprawniający do podjęcia zatrudnienia dla 1 osoby, złożona przez :

a/ Ośrodek Szkolenia AGAT s.c. Ryszard Przyłucki, Wojciech Kroc, Kawęczyn 15, 96-126 Godzianów za cenę 2.200 zł

 

5/ na realizację zadania częściowego Nr V - rodzaj szkolenia: Kurs/szkolenie magazynier-hurtownik z obsługą wózków jezdniowych oraz bezpieczną wymianą butli dla 2 osób, złożona przez:

a/ Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi, ul. Łąkowa 4, 90-563 Łódź, Ośrodek Kształcenia Zawodowego Nr 11 w Skierniewicach, ul Rynek 13, 96-100 Skierniewice - za cenę 4.600 zł

 

6/ na realizację zadania częściowego Nr VI - rodzaj szkolenia: Kurs masażu I i II stopnia, uprawniający do podjęcia zatrudnienia dla 1 osoby, złożona przez:

a/ Ewelina Klimek Studio Szkoleniowe „BLACK", ul. Jagiellońska6/6F, 96-100 Skierniewice - za cenę 2.290 zł

 

Jedynym kryterium oceny ofert była cena - 100%.

W wyniku oceny ofert wybrano jako najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców:

 

- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi, ul. Łąkowa 4, 90-563 Łódź, Ośrodek Kształcenia Zawodowego Nr 11 w Skierniewicach, ul Rynek 13, 96-100 Skierniewice

-      Na realizację zadania częściowego Nr I - rodzaj szkolenia: Kurs/szkolenie rachunkowość dla samodzielnych księgowych z obsługą komputera i programów komputerowo-księgowych dla 2 osób - na kwotę 4.200 zł,

-      Na realizację zadania częściowego Nr V - rodzaj szkolenia: Kurs/szkolenie magazynier-hurtownik z obsługą wózków jezdniowych oraz bezpieczną wymianą butli dla 2 osób - na kwotę 4.600 zł,

Uzasadnienie wyboru:

- na realizację zadania częściowego Nr I - rodzaj szkolenia: Kurs/szkolenie rachunkowość dla samodzielnych księgowych z obsługą komputera i programów komputerowo-księgowych dla 2 osób wpłynęła jedna oferta, kryterium wyboru była cena, za cenę 2.100 zł za 1 osobę zł brutto tj. 4200zł brutto za 2 osoby. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, a oferta nie podlega odrzuceniu. Komisja Przetargowa przyznała tej ofercie 100,00 pkt. 

- na realizację zadania częściowego Nr V - rodzaj szkolenia: Kurs/szkolenie magazynier-hurtownik z obsługą wózków jezdniowych oraz bezpieczną wymianą butli dla 2 osób wpłynęła jedna oferta, kryterium wyboru była cena, za cenę 2.300 zł za 1 osobę zł brutto tj. 4600 zł brutto za 2 osoby. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, a oferta nie podlega odrzuceniu. Komisja Przetargowa przyznała tej ofercie 100,00 pkt. 

 

- Studio Szkoleniowe „BLACK" Ewelina Klimek, ul. Jagiellońska6/6F, 96-100 Skierniewice

-      Na realizację zadania częściowego Nr II - rodzaj szkolenia: Kurs/szkolenie kosmetyka i wizaż, uprawniający do podjęcia zatrudnienia dla 3 osób - na kwotę 6.870 zł,

-      Na realizację zadania częściowego Nr III - rodzaj szkolenia: Kurs wizażu i stylizacji siebie wraz z zakupem 29 zestawów do uczestnictwa w kursie dla 27 osób (+ 2 zestawy demonstracyjne: 1 dla kobiety i 1 dla mężczyzny) - na kwotę 13.140 zł

-      Na realizację zadania częściowego Nr VI - rodzaj szkolenia: Kurs masażu I i II stopnia, uprawniający do podjęcia zatrudnienia dla 1 osoby - na kwotę 2.290 zł,

 

Uzasadnienie wyboru:

- na realizację zadania częściowego Nr II - rodzaj szkolenia: Kurs/szkolenie kosmetyka i wizaż, uprawniający do podjęcia zatrudnienia dla 3 osób, kryterium wyboru była cena, za cenę 2.290 zł za 1 osobę zł brutto tj. 6.870 zł brutto za 3 osoby. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, a oferta nie podlega odrzuceniu. Komisja Przetargowa przyznała tej ofercie 100,00 pkt. 

- na realizację zadania częściowego Nr III - rodzaj szkolenia: Kurs wizażu i stylizacji siebie wraz z zakupem 29 zestawów do uczestnictwa w kursie dla 27 osób (+ 2 zestawy demonstracyjne: 1 dla kobiety i 1 dla mężczyzny) wpłynęły dwie oferty, kryterium wyboru była cena, wybrano ofertę Studia Szkoleniowego „BLACK" Ewelina Klimek, ul. Jagiellońska6/6F, 96-100 Skierniewice za cenę na kwotę 13.140 zł, w tym: Kurs dla 27 osób za kwotę 7.740 zł, tj. 2.580 zł za 1 grupę 9-osobową, 29 zestawów za kwotę 5.400 zł, tj. 200 zł za 1 zestaw (w tym 2 zestawy demonstracyjne gratis). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, a oferta nie podlega odrzuceniu. Komisja Przetargowa przyznała tej ofercie 100,00 pkt. 

Na zadanie to ofertę złożyła również Wykonawca Anna Brzozowska-Gierak Centrum Szkoleniowe CORIO, ul. Jana Keplera 8C lok. 16, 60-158 Poznań - za cenę 28.453,10 zł  i oferta ta otrzymała 46,18 pkt.

Biorąc pod uwagę powyższe jako korzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Wykonawcę Ewelinę Klimek Studio Szkoleniowe „BLACK", ul. Jagiellońska 6/6F, 96-100 Skierniewice, stosownie do treści art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

- na realizację zadania częściowego Nr VI - rodzaj szkolenia: Kurs masażu I i II stopnia, uprawniający do podjęcia zatrudnienia dla 1 osoby, kryterium wyboru była cena, za cenę 2.290 zł za 1 osobę zł brutto. tj. 2290 zł brutto za 1 osobę. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, a oferta nie podlega odrzuceniu. Komisja Przetargowa przyznała tej ofercie 100,00 pkt. 

 

- Ośrodek szkolenia AGAT s.c. Ryszard Przyłucki, Wojciech Kroc, Kawęczyn 15, 96-126 Godzianów

-      Na realizację zadania częściowego Nr IV - rodzaj szkolenia: Kurs koparko-ładowarka klasa trzecia, wszystkie typy uprawniający do podjęcia zatrudnienia dla 1 osoby - na kwotę 2.200 zł,

 

Uzasadnienie wyboru: wpłynęła jedna oferta, kryterium wyboru była cena, za cenę 2200 zł brutto, tj. 2200 zł brutto za 1 osobę. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, a oferta nie podlega odrzuceniu. Komisja Przetargowa przyznała tej ofercie 100,00 pkt.

 

 

W postępowaniu o zmówienie publiczne żaden Wykonawca nie został wykluczony, ani żadna oferta nie została odrzucona. 

 

Umowa  w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych tj. po upływie 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

 

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

 

 

 

 

 

Ilość odwiedzin1481
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2013-07-22 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2013-07-22 09:19
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...