http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi w zakresie szkoleń zawodowych dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi w zakresie szkoleń zawodowych dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni.

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 260976-2013 z dnia 2013-07-04 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Skierniewice
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie szkoleń zawodowych dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni. Miejsce realizacji zamówienia: Skierniewice lub na terenie powiatu, nie dalej niż w miejscowości...
Termin składania ofert: 2013-07-15


Skierniewice: Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie szkoleń zawodowych w 2013 roku dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni
Numer ogłoszenia: 304382 - 2013; data zamieszczenia: 30.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 260976 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 46 834 59 47, faks 46 834 59 47.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie szkoleń zawodowych w 2013 roku dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie szkoleń zawodowych dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni. Miejsce realizacji zamówienia: Skierniewice lub na terenie powiatu, nie dalej niż w miejscowości położonej 25 kilometrów w obrębie Skierniewic. Zadanie częściowe nr III dla grupy 27 osób zostanie zorganizowane w sali Starostwa Powiatowego w Skierniewicach. Zamówienie podzielone jest na 6 zadań częściowych obejmujących zorganizowanie i przeprowadzenie 6 rodzajów szkoleń, kursów dla osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, rodzin zastępczych, osób krzywdzonych chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, osób niepełnosprawnych - Beneficjentów Ostatecznych Projektu Aktywni.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.50.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt systemowy Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach projektu Aktywni organizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Kurs, szkolenie rachunkowość dla samodzielnych księgowych z obsługą komputera i programów komputerowo-księgowych dla 2 osób

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZDZ w Łodzi, ul. Łąkowa 4, 90-563 Łódź, Ośrodek Kształcenia Zawodowego Nr 11 w Skierniewicach, ul. Rynek 13, 96-100 Skierniewice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4200,00
 • Oferta z najniższą ceną: 4200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4200,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Kurs, szkolenie kosmetyka i wizaż, uprawniający do podjęcia zatrudnienia dla 3 osób

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Studio Szkoleniowe BLACK Ewelina Klimek, ul. Jagiellońska6/6F, 96-100 Skierniewice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6900,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6870,00
 • Oferta z najniższą ceną: 6870,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6870,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Kurs wizażu i stylizacji siebie wraz z zakupem 29 zestawów do uczestnictwa w kursie dla 27 osób + 2 zestawy demonstracyjne: 1 dla kobiety i 1 dla mężczyzny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Studio Szkoleniowe BLACK Ewelina Klimek, ul. Jagiellońska6/6F, 96-100 Skierniewice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 13140,00
 • Oferta z najniższą ceną: 13140,00 / Oferta z najwyższą ceną: 28453,10
 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Kurs koparko-ładowarka klasa trzecia, wszystkie typy uprawniający do podjęcia zatrudnienia dla 1 osoby

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ośrodek Szkolenia AGAT s.c. Ryszard Przyłucki, Wojciech Kroc, Kawęczyn 15, 96-126 Godzianów, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2200,00
 • Oferta z najniższą ceną: 2200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2200,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Kurs, szkolenie magazynier-hurtownik z obsługą wózków jezdniowych oraz bezpieczną wymianą butli dla 2 osób

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZDZ w Łodzi, ul. Łąkowa 4, 90-563 Łódź, Ośrodek Kształcenia Zawodowego Nr 11 w Skierniewicach, ul. Rynek 13, 96-100 Skierniewice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4600,00
 • Oferta z najniższą ceną: 4600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4600,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Kurs masażu I i II stopnia, uprawniający do podjęcia zatrudnienia dla 1 osoby

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ewelina Klimek Studio Szkoleniowe BLACK, ul. Jagiellońska6/6F, 96-100 Skierniewice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2290,00
 • Oferta z najniższą ceną: 2290,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2290,00
 • Waluta: PLN.

 

 

Ilość odwiedzin1454
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2013-07-30 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2013-07-30 10:12
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...