http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

RW.272.8.2013.KM                                                                      Skierniewice, dnia 23.10.2013 r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług sprzętowo - transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014.

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zarząd Powiatu                              w Skierniewicach informuje, iż do realizacji:

 

a) Zadania nr 1 ww. zamówienia tj.: Gmina Bolimów 39,640 km.

Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 174 tony w proporcji 2:1 Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach, nośnikiem (ciągnik i samochód) Wykonawcy i osprzętem Wykonawcy (piaskarka + lemiesz).

Planowana ilość godzin pracy sprzętem - ok. 180 godz.,

wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

SKIERGAZ

Henryk Sałkowski

Mokra Lewa 1A

96-100 Skierniewice

 

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza z punktu przyjętego jednego kryterium cena        - najniższa cena ze złożonych dwóch ofert, cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem  - 356,40 zł brutto. Ofercie tej Komisja Przetargowa przyznała 100,00 pkt.

Planowana wartość przy założeniu planowanej ilości 180 godz. pracy sprzętem 64.152,00 zł brutto,

Pozostałą złożoną ofertę oceniono następująco:

 

Nazwa i siedziba wykonawcy

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

 

JKM MIREX Sp. z o.o.

ul. Czerwona 9, 96-100 Skierniewice

 

 

89,10 pkt.

400,00 zł/godz.

 

 

 

Zadania nr 2 ww. zamówienia tj.: Gmina Kowiesy 32,306 km, Gmina Nowy Kawęczyn
34,901 km, Łącznie 67,207 km.

Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 296 ton w proporcji 2:1 Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach, nośnikiem (ciągnik i samochód) Wykonawcy i osprzętem Wykonawcy (piaskarka + lemiesz).

Planowana ilość godzin pracy sprzętem - ok. 295 godz.,

wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

SKIERGAZ

Henryk Sałkowski

Mokra Lewa 1A

96-100 Skierniewice

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza z punktu przyjętego jednego kryterium cena        - najniższa cena ze złożonych dwóch ofert, cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem  - 356,40 zł brutto. Ofercie tej Komisja Przetargowa przyznała 100,00 pkt.

Planowana wartość przy założeniu planowanej ilości 295 godz. pracy sprzętem 105.138,00 zł brutto,

Pozostałą złożoną ofertę oceniono następująco:

 

Nazwa i siedziba wykonawcy

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

 

PED - BRUK Zakład Budowlany Piotr Dudek

Kolonia Starorawska 16 B, 96-115 Nowy Kawęczyn

 

 

99,92 pkt.

356,70 zł/godz.

 

 

Zadania nr 3 ww. zamówienia tj.: Gmina Słupia 18,964 km, Gmina Lipce Reymontowskie 18,521 km, Gmina Godzianów 15,038 km, Gmina Maków 41,204 km, Gmina Skierniewice 27,150 km, Łącznie 120,877 km.

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach nośnikiem (ciągniki i samochody) - szt. 3
i osprzętem Zamawiającego (3 piaskarki +2 lemiesze) i Wykonawcy lemiesz szt. 1.

Planowana ilość godzin pracy sprzętem ok. 580 godz. Mieszanka Wykonawcy w ilości min. 532 t.,

wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

SKIERGAZ

Henryk Sałkowski

Mokra Lewa 1A

96-100 Skierniewice

 

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza z punktu przyjętego jednego kryterium cena        - najniższa cena ze złożonych trzech ofert po wcześniejszym wezwaniu jednego z wykonawców do uzupełnienia informacji do których wezwano na podstawie art. 90 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), cena jednostkowa za
1 godz. pracy sprzętem - 327,24 zł brutto. Ofercie tej Komisja Przetargowa przyznała
100,00 pkt. Planowana wartość przy założeniu planowanej ilości 580 godz. pracy sprzętem 189.799,20 zł brutto,

 

Pozostałe złożone oferty oceniono następująco:

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

 

JKM MIREX Sp. z o.o.

ul. Czerwona 9, 96-100 Skierniewice

 

 

85,00 pkt.

385,00 zł/godz.

 

 

PED - BRUK Zakład Budowlany Piotr Dudek

Kolonia Starorawska 16 B, 96-115 Nowy Kawęczyn

 

 

83,27 pkt.

393,00 zł/godz.

 

 

Zadania nr 4 ww. zamówienia tj.: Gmina Głuchów 37,730 km.

Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 166 ton w proporcji 2:1 Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach nośnikiem (ciągnik i samochód) Wykonawcy i osprzętem Wykonawcy (piaskarka + lemiesz). Planowana ilość godzin pracy sprzętem ok. 170 godz.,

wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

SKIERGAZ

Henryk Sałkowski

Mokra Lewa 1A

96-100 Skierniewice

 

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza z punktu przyjętego jednego kryterium cena        - najniższa cena ze złożonych trzech ofert, cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem  - 360,18 zł brutto. Ofercie tej Komisja Przetargowa przyznała 100,00 pkt. Planowana wartość przy założeniu planowanej ilości 170 godz. pracy sprzętem 61.230,60 zł brutto,

Pozostałe złożone oferty oceniono następująco:

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

 

P.P.H.U. STANIŻ Urszula Bator

ul. Łódzka 6, 97-226 Żelechlinek

 

 

95,34 pkt.

377,80 zł/godz.

 

 

JKM MIREX Sp. z o.o.

ul. Czerwona 9, 96-100 Skierniewice

 

 

90,05 pkt.

400,00 zł/godz.

 

 

Zadania nr 5 ww. zamówienia tj.: Odśnieżanie dróg równiarką Wykonawcy i usuwanie pozostałości mieszanki piaskowo - solnej na poboczach dróg po akcji zimowej.

Planowana ilość godzin pracy - 130 godz.,

wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

USŁUGI TRANSPORTOWE

PRACE ZIEMNE I WYKOPY

Andrzej Paczkowski

Żelazna 42

96-116 Dębowa Góra

 

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza z punktu przyjętego jednego kryterium cena        - najniższa cena ze złożonych trzech ofert, cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem  - 173,02 zł brutto. Ofercie tej Komisja Przetargowa przyznała 100,00 pkt. Planowana wartość przy założeniu planowanej ilości 130 godz. pracy sprzętem 22.492,60 zł brutto,

Pozostałe złożone oferty oceniono następująco:

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

 

P.P.H.U. STANIŻ Urszula Bator

ul. Łódzka 6, 97-226 Żelechlinek

 

 

96,66 pkt.

179,00 zł/godz.

 

 

PED - BRUK Zakład Budowlany Piotr Dudek

Kolonia Starorawska 16 B, 96-115 Nowy Kawęczyn

 

85,65 pkt.

202,00 zł/godz.

 

Zadania nr 6 ww. zamówienia tj.: Odśnieżanie dróg równiarką Wykonawcy i usuwanie pozostałości mieszanki piaskowo - solnej na poboczach dróg po akcji zimowej.

Planowana ilość godzin pracy - 130 godz.,

wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

PED - BRUK Zakład Budowlany

Piotr Dudek

Kolonia Starorawska 16 B

96-115 Nowy Kawęczyn

 

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza z punktu przyjętego jednego kryterium cena        - najniższa cena ze złożonych trzech ofert, cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem  - 184,50 zł brutto. Ofercie tej Komisja Przetargowa przyznała 100,00 pkt. Planowana wartość przy założeniu planowanej ilości 130 godz. pracy sprzętem 23.985,00 zł brutto,

Pozostałe złożone oferty oceniono następująco:

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

 

P.P.H.U. STANIŻ Urszula Bator

ul. Łódzka 6, 97-226 Żelechlinek

 

73,80 pkt.

250,00 zł/godz.

 

 

USŁUGI TRANSPORTOWE PRACE ZIEMNE I WYKOPY

Andrzej Paczkowski

Żelazna 42, 96-116 Dębowa Góra

 

 

73,74 pkt.

250,02 zł/godz.

 

 

 

b) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone - 0

c) Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia - 0

d) Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

 

Ilość odwiedzin1841
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęZbigniew Sawicki
Data utworzenia2013-10-23 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2013-10-23 13:31
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 24
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...