http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Jeden z wykonawców zadał pytania

 

Pytanie:

 

Czy Zamawiający potwierdza, że wszystkie zadania od nr 2 do nr 4 to przebudowy lub remonty dróg a więc, że inwestycje mieszczą się w istniejących granicach pasów drogowych?

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający potwierdza, iż zadania od nr 2 do nr 4 to przebudowy dróg.

 

Pytanie:

 

Czy na wszystkie zadania od nr 2 do nr 14 mają być wykonane projekty budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane?

Powyższe pytanie wynika z faktu, że wszystkie te zadania to przebudowy lub remonty dróg, na których realizację zgodnie z ustawą Prawo budowlane wystarczy sporządzenie dokumentacji technicznej na zgłoszenie prowadzenia robót budowlanych.

Wykonanie zaś projektu budowlanego wymaga tego, że musi on być sporządzony na aktualnych mapach do celów projektowych.

Ponadto podpunkt 1.2.a) §11 umowy mówi, że nienależytym wykonaniem umowy jest min. niewykonanie pełnego zakresu prac określonych w umowie, a punkt 4 §1 umowy określa ten zakres jako między innymi wykonanie projektu budowlanego.

 

Odpowiedź:

 

Na wszystkie zadania mają być wykonane projekty budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

 

Pytanie:

 

Czy na wszystkie zadania od nr 1 do nr 14 mają być wykonane badania geotechniczne podłoża gruntowego?

Powyższe pytanie wynika z faktu, że część zadań to remonty np.: poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia, dla których wykonanie badań gruntów jest niecelowe, a z kolei podpunkt 1.2.a) §11 umowy mówi, że nienależytym wykonaniem umowy jest min. niewykonanie pełnego zakresu prac określonych w umowie, a punkt 4 §1 umowy określa ten zakres jako między innymi wykonanie badań podłoża gruntowego.

 

Odpowiedź:

 

Na zadania od nr 1 do nr 14 mają być wykonane badania geotechniczne podłoża gruntowego.

 

Pytanie:

 

Czy wszystkie zadania od nr 2 do nr 14 mają być wykonane na aktualnych mapach do celów projektowych?

Powyższe pytanie wynika z faktu, że wszystkie te zadania to przebudowy lub remonty dróg, na których realizację zgodnie z ustawą Prawo budowlane wystarczy sporządzenie dokumentacji technicznej na zgłoszenie prowadzenia robót budowlanych, która może być sporządzona na mapach do celów opiniodawczych.

 

Odpowiedź:

 

Zadania od nr 2 do nr 14 mają być wykonane na aktualnych mapach do celów projektowych.

 

Pytanie:

Czy zwłoka w wydaniu map do celów projektowych przez Starostwo Powiatu Skierniewickiego będzie podstawą do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy?

Paragraf 10 umowy nie zawiera takiej możliwości.

 

Odpowiedź:

 

Paragraf 10 wzoru umowy zawiera możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wydłużenia procedur.

 

 

 

 

 

 

Ilość odwiedzin1223
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęZbigniew Sawicki
Data utworzenia2013-10-23 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2013-10-23 15:27
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 24
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...