http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Ogłoszenie o zawarciu zamówienia

 

Skierniewice, dnia 30.10.2013 r.

RW.272.8.2013.KM

 

Ogłoszenie o zawarciu zamówienia

 

            W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług sprzętowo - transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014:

 

Dla Zadania nr 1 ww. zamówienia tj.: Gmina Bolimów 39,640 km.

Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 174 tony w proporcji 2:1 Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach, nośnikiem (ciągnik
i samochód) Wykonawcy i osprzętem Wykonawcy (piaskarka + lemiesz).

Planowana ilość godzin pracy sprzętem - ok. 180 godz.,

zawarto umowę z Wykonawcą:

 

SKIERGAZ

Henryk Sałkowski

Mokra Lewa 1A

96-100 Skierniewice

 

Kryterium wyboru: najniższa cena - 100%

Wpłynęły 2 oferty niepodlegająca odrzuceniu. Zamawiający dokonał wyboru z najniższą ceną brutto tj. 64.152,00 zł.

 

Dla Zadania nr 2 ww. zamówienia tj.: Gmina Kowiesy 32,306 km, Gmina Nowy Kawęczyn 34,901 km, Łącznie 67,207 km.

Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 296 ton w proporcji 2:1 Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach, nośnikiem (ciągnik i samochód) Wykonawcy i osprzętem Wykonawcy (piaskarka + lemiesz).

Planowana ilość godzin pracy sprzętem - ok. 295 godz.,

zawarto umowę z Wykonawcą:

 

SKIERGAZ

Henryk Sałkowski

Mokra Lewa 1A

96-100 Skierniewice

 

Kryterium wyboru: najniższa cena - 100%

Wpłynęły 2 oferty niepodlegająca odrzuceniu. Zamawiający dokonał wyboru z najniższą ceną brutto tj. 105.138,00 zł.

 

Dla Zadania nr 3 ww. zamówienia tj.: Gmina Słupia 18,964 km, Gmina Lipce Reymontowskie 18,521 km, Gmina Godzianów 15,038 km, Gmina Maków 41,204 km, Gmina Skierniewice 27,150 km, Łącznie 120,877 km.

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach nośnikiem (ciągniki i samochody) - szt. 3
i osprzętem Zamawiającego (3 piaskarki +2 lemiesze) i Wykonawcy lemiesz szt. 1.

Planowana ilość godzin pracy sprzętem ok. 580 godz. Mieszanka Wykonawcy w ilości min. 532 t.,

zawarto umowę z Wykonawcą:

 

SKIERGAZ

Henryk Sałkowski

Mokra Lewa 1A

96-100 Skierniewice

Kryterium wyboru: najniższa cena - 100%

Wpłynęły 3 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dokonał wyboru z najniższą ceną brutto tj. 189.799,20 zł.

 

Dla Zadania nr 4 ww. zamówienia tj.: Gmina Głuchów 37,730 km.

Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 166 ton w proporcji 2:1 Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach nośnikiem (ciągnik i samochód) Wykonawcy i osprzętem Wykonawcy (piaskarka + lemiesz). Planowana ilość godzin pracy sprzętem ok. 170 godz.,

zawarto umowę z Wykonawcą:

 

SKIERGAZ

Henryk Sałkowski

Mokra Lewa 1A

96-100 Skierniewice

 

Kryterium wyboru: najniższa cena - 100%

Wpłynęły 3 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dokonał wyboru z najniższą ceną brutto tj. 61.230,60 zł.

 

Dla Zadania nr 5 ww. zamówienia tj.: Odśnieżanie dróg równiarką Wykonawcy i usuwanie pozostałości mieszanki piaskowo - solnej na poboczach dróg po akcji zimowej.

Planowana ilość godzin pracy - 130 godz.,

zawarto umowę z Wykonawcą:

 

USŁUGI TRANSPORTOWE

PRACE ZIEMNE I WYKOPY

Andrzej Paczkowski

Żelazna 42

96-116 Dębowa Góra

 

Kryterium wyboru: najniższa cena - 100%

Wpłynęły 3 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dokonał wyboru z najniższą ceną brutto tj. 22.492,60 zł.

 

Dla Zadania nr 6 ww. zamówienia tj.: Odśnieżanie dróg równiarką Wykonawcy i usuwanie pozostałości mieszanki piaskowo - solnej na poboczach dróg po akcji zimowej.

Planowana ilość godzin pracy - 130 godz.,

zawarto umowę z Wykonawcą:

 

PED - BRUK Zakład Budowlany

Piotr Dudek

Kolonia Starorawska 16 B

96-115 Nowy Kawęczyn

 

Kryterium wyboru: najniższa cena - 100%

Wpłynęły 3 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dokonał wyboru z najniższą ceną brutto tj. 23.985,00 zł.

 

Ilość odwiedzin1200
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęZbigniew Sawicki
Data utworzenia2013-10-30 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2013-10-30 13:58
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 24
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...