http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

RW.272.9.2013.KM                                                                      Skierniewice, dnia 30.10.2013 r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej
na zadania drogowe na terenie powiatu skierniewickiego.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zarząd Powiatu                              w Skierniewicach informuje, iż do realizacji:

 

a) Zadania nr 1 ww. zamówienia tj.: opracowanie koncepcji na budowę chodnika na ulicy Głównej w Makowie na odcinku od apteki do skrzyżowania z ulicą Ogrodową,

wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

 

„EUROBUD"

mgr inż. Kowalski Artur

ul. Rybickiego 8 p. 402

96-100 Skierniewice

 

Uzasadnienie wyboru: Wyboru dokonano stosując kryterium określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto. Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ zawiera najniższą cenę ze złożonych dwóch ofert - 3.813,00 zł brutto i w/g oceny Komisji Przetargowej przyznano jej 100,00 pkt.,

 

Pozostałą złożoną ofertę oceniono następująco:

 

Nazwa i siedziba wykonawcy

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

 

„STREET" projekt Marcin Szewczyk

ul. Iwaszkiewicza 4/2, 96-100 Skierniewice

 

58,49 pkt.

6.519,00 zł

 

 

Zadania nr 2 ww. zamówienia tj.: opracowanie projektu na przebudowę drogi powiatowej
nr 1318E Maków - Dębowa Góra - Trzcianna - Kamion - Ruda,

wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

 

„EUROBUD"

mgr inż. Kowalski Artur

ul. Rybickiego 8 p. 402

96-100 Skierniewice

 

Uzasadnienie wyboru: Wyboru dokonano stosując kryterium określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto. Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ zawiera najniższą cenę ze złożonych dwóch ofert - 6.027,00 zł brutto i w/g oceny Komisji Przetargowej przyznano jej 100,00 pkt.,

 

 

 

Pozostałą złożoną ofertę oceniono następująco:

 

Nazwa i siedziba wykonawcy

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

 

„STREET" projekt Marcin Szewczyk

ul. Iwaszkiewicza 4/2, 96-100 Skierniewice

 

77,78 pkt.

7.749,00 zł

 

 

Zadania nr 3 ww. zamówienia tj.: opracowanie projektu na przebudowę drogi powiatowej
nr 1330E Nowy Kawęczyn - Jeruzal - Kowiesy w miejscowości Kolonia Starorawska,

wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

 

„EUROBUD"

mgr inż. Kowalski Artur

ul. Rybickiego 8 p. 402

96-100 Skierniewice

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru dokonano stosując kryterium określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto. Wpłynęła 1 oferta niepodlegająca odrzuceniu za cenę 6.027,00 zł brutto. Ofercie tej Komisja Przetargowa przyznała 100,00 pkt.,

 

Zadania nr 4 ww. zamówienia tj.: opracowanie projektu na przebudowę drogi powiatowej
Nr 1329E relacji Głuchów - Kochanów,

wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

 

„EUROBUD"

mgr inż. Kowalski Artur

ul. Rybickiego 8 p. 402

96-100 Skierniewice

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru dokonano stosując kryterium określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto. Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ zawiera najniższą cenę ze złożonych dwóch ofert - 9.594,00 zł brutto i w/g oceny Komisji Przetargowej przyznano jej 100,00 pkt.,

 

Pozostałą złożoną ofertę oceniono następująco:

 

Nazwa i siedziba wykonawcy

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

 

„STREET" projekt Marcin Szewczyk

ul. Iwaszkiewicza 4/2, 96-100 Skierniewice

 

75,00 pkt.

12.792,00 zł

 

 

Zadania nr 5 ww. zamówienia tj.: opracowanie projektu na przebudowę drogi powiatowej
nr 2933E Teresin - Lipce Reymontowskie - Godzianów - Zapady,

wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

 

„EUROBUD"

mgr inż. Kowalski Artur

ul. Rybickiego 8 p. 402

96-100 Skierniewice

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru dokonano stosując kryterium określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto. Wpłynęła 1 oferta niepodlegająca odrzuceniu za cenę 16.236,00 zł brutto. Ofercie tej Komisja Przetargowa przyznała 100,00 pkt.,

 

Zadania nr 6 ww. zamówienia tj.: opracowanie projektu na przebudowę drogi powiatowej
Nr 2935E Grodzisk - Zawady - Trzcianka - Chlebów - Maków,

wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

 

„EUROBUD"

mgr inż. Kowalski Artur

ul. Rybickiego 8 p. 402

96-100 Skierniewice

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru dokonano stosując kryterium określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto. Wpłynęła 1 oferta niepodlegająca odrzuceniu za cenę 11.439,00 zł brutto. Ofercie tej Komisja Przetargowa przyznała 100,00 pkt.,

 

Zadanie nr 7 ww. zamówienia tj.: opracowanie projektu na przebudowę drogi powiatowej
nr 5103E Niesułków - Kołacin - Byczki - Maków - Mokra Lewa, na odcinku od skrzyżowania
z drogą wojewódzką nr 705 w Byczkach w kierunku Godzianowa,

wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

 

„EUROBUD"

mgr inż. Kowalski Artur

ul. Rybickiego 8 p. 402

96-100 Skierniewice

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru dokonano stosując kryterium określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto. Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ zawiera najniższą cenę ze złożonych dwóch ofert - 3.567,00 zł brutto i w/g oceny Komisji Przetargowej przyznano jej 100,00 pkt.,

 

Pozostałą złożoną ofertę oceniono następująco:

 

Nazwa i siedziba wykonawcy

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

 

„STREET" projekt Marcin Szewczyk

ul. Iwaszkiewicza 4/2, 96-100 Skierniewice

 

35,37 pkt.

10.086,00 zł

 

 

Zadanie nr 8 ww. zamówienia tj.: opracowanie projektu na przebudowę drogi powiatowej
Nr 5103E Niesułków - Kołacin - Byczki - Maków - Mokra Lewa, na odcinku od skrzyżowania
z drogą wojewódzką nr 705 w kierunku Gzowa,

wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

 

„EUROBUD"

mgr inż. Kowalski Artur

ul. Rybickiego 8 p. 402

96-100 Skierniewice

 

 

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru dokonano stosując kryterium określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto. Wpłynęła 1 oferta niepodlegająca odrzuceniu za cenę 10.824,00 zł brutto. Ofercie tej Komisja Przetargowa przyznała 100,00 pkt.,

 

Zadanie nr 9 ww. zamówienia tj.: opracowanie projektu na przebudowę drogi powiatowej
nr 1319E Słupia - Pszczonów w miejscowości Lipce Reymontowskie,

wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

 

„EUROBUD"

mgr inż. Kowalski Artur

ul. Rybickiego 8 p. 402

96-100 Skierniewice

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru dokonano stosując kryterium określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto. Wpłynęła 1 oferta niepodlegająca odrzuceniu za cenę 4.797,00 zł brutto. Ofercie tej Komisja Przetargowa przyznała 100,00 pkt.,

 

Zadanie nr 10 ww. zamówienia tj.: opracowanie projektu na przebudowę drogi powiatowej
nr 1326E Miedniewice - Bolimów,

wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

 

„EUROBUD"

mgr inż. Kowalski Artur

ul. Rybickiego 8 p. 402

96-100 Skierniewice

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru dokonano stosując kryterium określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto. Wpłynęła 1 oferta niepodlegająca odrzuceniu za cenę 12.300,00 zł brutto. Ofercie tej Komisja Przetargowa przyznała 100,00 pkt.,

 

Zadanie nr 11 ww. zamówienia tj.: opracowanie projektu na przebudowę drogi powiatowej
nr 1316E Pod Borem Wilkowice - Kwasowiec - Raducz - Jeruzal,

wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

 

„EUROBUD"

mgr inż. Kowalski Artur

ul. Rybickiego 8 p. 402

96-100 Skierniewice

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru dokonano stosując kryterium określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto. Wpłynęła 1 oferta niepodlegająca odrzuceniu za cenę 17.835,00 zł brutto. Ofercie tej Komisja Przetargowa przyznała 100,00 pkt.,

 

Zadanie nr 12 ww. zamówienia tj.: opracowanie projektu na przebudowę drogi powiatowej
nr 1333E Chojnata - Grzymkowice, na odcinku Turowa Wola - granica powiatu w kierunku Grzymkowic,

wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

 

„EUROBUD"

mgr inż. Kowalski Artur

ul. Rybickiego 8 p. 402

96-100 Skierniewice

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru dokonano stosując kryterium określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto. Wpłynęła 1 oferta niepodlegająca odrzuceniu za cenę 14.391,00 zł brutto. Ofercie tej Komisja Przetargowa przyznała 100,00 pkt.,

 

Zadanie nr 13 ww. zamówienia tj.: opracowanie projektu na przebudowę drogi powiatowej
nr 1333E w miejscowości Chojnata, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1335E Wola Pękoszewska - Kowiesy,

wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

 

 „EUROBUD"

mgr inż. Kowalski Artur

ul. Rybickiego 8 p. 402

96-100 Skierniewice                                           

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru dokonano stosując kryterium określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto. Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ zawiera najniższą cenę ze złożonych dwóch ofert - 6.273,00 zł brutto i w/g oceny Komisji Przetargowej przyznano jej 100,00 pkt.,

 

Pozostałą złożoną ofertę oceniono następująco:

 

Nazwa i siedziba wykonawcy

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

 

„STREET" projekt Marcin Szewczyk

ul. Iwaszkiewicza 4/2, 96-100 Skierniewice

 

53,68 pkt.

11.685,00 zł

 

 

Zadanie nr 14 ww. zamówienia tj.: opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 5103E Niesułków - Kołacin - Byczki - Maków - Mokra Lewa
w miejscowości Maków,

wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

 

„EUROBUD"

mgr inż. Kowalski Artur

ul. Rybickiego 8 p. 402

96-100 Skierniewice

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru dokonano stosując kryterium określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto. Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ zawiera najniższą cenę ze złożonych dwóch ofert - 3.198,00 zł brutto i w/g oceny Komisji Przetargowej przyznano jej 100,00 pkt.

 

Pozostałą złożoną ofertę oceniono następująco:

 

Nazwa i siedziba wykonawcy

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

 

„STREET" projekt Marcin Szewczyk

ul. Iwaszkiewicza 4/2, 96-100 Skierniewice

 

50,00 pkt.

6.396,00 zł

 

 

b) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone - 0

c) Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia - 0

d) Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Ilość odwiedzin1341
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęZbigniew Sawicki
Data utworzenia2013-10-31 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2013-10-31 12:45
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 24
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...