http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Jeden z wykonawców zadał pytania

 

Pytanie:

 

Czy Zamawiający zaakceptuje procedurę zakupu paliwa za pomocą kart mikroprocesorowych odstępując tym samym od konieczności prowadzenia asygnat?

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający nie może w pełni zaakceptować procedury zakupu paliwa za pomocą kart mikroprocesorowych, gdyż ze względu na specyfikę posiadanego taboru transportowego (samochody osobowe, ciężarowe, ciągniki, maszyny drogowe) ich rodzaj oraz godziny pracy, taki system byłby nieprzydatny. Nie można określić np. dziennego limitu wizyt na stacjach paliwowych czy limitu ilości zatankowanych paliw w wypadku awarii, czy konieczności pilnej naprawy drogi itd.

 

Pytanie:

 

Czy istnieje możliwość doprecyzowania zapisów w umowie § 5 ust 4 poprzez wskazanie konkretnych okresów rozliczeniowych, proponuję: „Wykonawca będzie wystawiał dla Zamawiającego faktury po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego, przy czym strony dla celów rozliczeń przyjmują okresy rozliczeniowe trwające od 1-go do 15-go oraz 16-go do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego"?

 

Odpowiedź:

 

Zdaniem Zamawiającego cały § 5 projektu umowy jest dostatecznie doprecyzowany i przez okres ostatnich kilku lat sprawdzony. Mimo różnych Wykonawców, z którymi współpracowaliśmy w ciągu ostatnich lat, nigdy nie było problemów
z wystawieniem faktury, terminem płatności itd.

 

Pytanie:

 

Czy istnieje możliwość zmiany w umowie w § 5 ust. 5 terminu płatności tak, aby wynosił 14 dni i liczony był od daty sprzedaży lub od daty wystawienia faktury, a nie od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Niestety, nie możemy spełnić wymagań Zamawiającego, ponieważ w systemie rozliczeniowo - księgowym Wykonawcy termin „od otrzymania", z przyczyn braku możliwości windykacji należności, nie istnieje.

 

Odpowiedź:

 

Zdaniem Zamawiającego cały § 5 projektu umowy jest dostatecznie doprecyzowany i przez okres ostatnich kilku lat sprawdzony. Mimo różnych Wykonawców, z którymi współpracowaliśmy w ciągu ostatnich lat, nigdy nie było problemów
z wystawieniem faktury, terminem płatności itd.

 

Pytanie:

 

Czy istnieje możliwość doprecyzowania zapisów zawartych w umowie w § 7 lit. b) poprzez dodanie na końcu zdania następującą treść: ..... - zapłata kary umownej przez Wykonawcę nastąpi na podstawie noty księgowej (obciążeniowej) wystawionej przez Zamawiającego"?

 

Odpowiedź:

 

Dla Zamawiającego wydaje się oczywiste, iż w razie sytuacji konieczności naliczenia kary umownej wystawia dla Wykonawcy notę obciążeniową.

Zamawiający gotów jest jednocześnie doprecyzować zapis umowy w § 7 lit. b) i dopisać zaproponowana treść tj.: „ ..... - zapłata kary umownej przez Wykonawcę nastąpi na podstawie noty księgowej (obciążeniowej) wystawionej przez Zamawiającego".

 

Pytanie:

 

Czy istnieje możliwość doprecyzowania zapisów zawartych w umowie w § 5 ust na proponowany: (...) według ceny jednostkowej brutto na danej stacji paliw z chwili tankowania, pomniejszonej o upust zadeklarowany w ofercie: (...) ?

 

Odpowiedź:

 

Zdaniem Zamawiającego cały § 5 projektu umowy jest dostatecznie doprecyzowany i przez okres ostatnich kilku lat sprawdzony. Mimo różnych Wykonawców, z którymi współpracowaliśmy w ciągu ostatnich lat, nigdy nie było problemów
z wystawieniem faktury, terminem płatności itd.

 

Pytanie:

 

Proszę o zmianę w umowie w § 7 lit. a sformułowania "za zwłokę" na zwrot „za opóźnienie" zgodnie z wykładnią prawa wg Kodeksu Cywilnego art. 481.

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający dokona zmiany w projekcie umowy w § 7 lit. a) zamiast sformułowania „za zwłokę" zostanie zamieniony na zwrot „za opóźnienie".

 

Pytanie:

 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość, po wyborze oferty, zaakceptowania i włączenia do treści umowy regulaminu Wykonawcy „Ogólne Warunki Sprzedaży Kart Flotowych PKN Orlen S.A. z dnia 01.07.2012 w zakresie niesprzecznym z postanowieniami SIWZ i umowy?

 

Odpowiedź:

 

Zamawiającemu nie jest znana treść regulaminu „Ogólne Warunki Sprzedaży
i Używania Kart Flotowych PKN Orlen S.A. z dnia 01.07.2012".

 

Ilość odwiedzin1157
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęZbigniew Sawicki
Data utworzenia2013-12-02 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2013-12-02 13:12
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 24
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...