http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Znak RW.272.3.2014.KM

 

Skierniewice, dnia 20.02.2014 r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: modernizację ewidencji gruntów i budynków dla gminy NOWY KAWĘCZYN, powiat skierniewicki, województwo łódzkie,

 

 

1.    Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 6 złożoną przez:

 

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO

GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE

GEOMAP Sp. z o.o.

ul. Krośnieńska 3

65-625 Zielona Góra

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru dokonano stosując kryterium określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto po wcześniejszym wezwaniu jednego z wykonawców do uzupełnienia informacji do których wezwano na podstawie art. 90 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ zawiera najniższą cenę ze wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu - 264.327,00 brutto i w/g oceny Komisji Przetargowej przyznano jej 100,00 pkt.

 

2.    Pozostałe złożone oferty oceniono następująco:

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne

OPEGIEKA Spółka z o.o.

Al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg

 

91,84 pkt.

287.820,00

 

Lider Konsorcjum:

POP - GEO s.c.

M. Połoński Z. Pietrzyk

ul. Armii Krajowej 18, 97-300 Piotrków Trybunalski

 

 

91,45 pkt.

289.050,00

 

Geo - Metr s.c.

Dariusz Mamica, Leszek Sroczyński

Plac Konstytucji 3 Maja 9, 26-670 Pionki

 

 

69,77 pkt.

378.840,00 zł

 

GEOINWEST

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

Andrzej Gajewski, Bogdan Liba, Justyna Magdziarz

ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice

 

 

68,86 pkt.

383.883,00

 

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne

OPGK RZESZÓW S.A.

ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów

 

 

66,82 pkt.

395.577,84

 

3. Na podstawie art. 90 ust. 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) odrzucono 1 ofertę a jej wykonawcę wykluczono.

4. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Ilość odwiedzin1068
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęZbigniew Sawicki
Data utworzenia2014-02-20 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2014-02-20 13:46
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 24
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...