http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Jeden z wykonawców zadał pytania

Pytanie:

 

Prosimy o wprowadzenie możliwości wypowiedzenia umowy trzyletniej z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem po pierwszym i drugim 12-to miesięcznym okresem ubezpieczenia?

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do SIWZ zaproponowanych zapisów przez Oferenta dotyczących możliwości wypowiedzenia umowy trzyletniej z zachowaniem trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem po pierwszym i drugim 12-to miesięcznym okresie ubezpieczenia.

 

Pytanie:

 

Prosimy o potwierdzenie, że udostępniona informacji o dotychczasowej szkodowości (za lata 2010-2013) obejmuje wszystkie szkody i roszczenia związane z zarządzaniem
i administrowaniem drogami?

 

Odpowiedź:

 

Tak, przekazana informacja w SIWZ o szkodowości i roszczeniach związanych również z zarządzaniem i administrowaniem dróg jest aktualna na dzień ogłoszenia zamówienia i została sporządzona na podstawie uzyskanych zaświadczeń o szkodowości od dotychczasowych Ubezpieczycieli.

 

Pytanie:

 

Prosimy o podanie opisu przyczyn szkód z załącznika nr 13 do SIWZ.

 

 

Odpowiedź:

 

Rok 2010 - Szkoda w mieniu – szkoda pożarowa w Domu Dziecka - zaprószenie ognia przez osoby trzecie, sprzęt elektroniczny - szkoda polegająca na uszkodzeniu dysku na skutek przepięcia, szkoda OC - szkoda w pojeździe na skutek wpadnięcia w wyrwę na drodze.

Rok 2011 – szkoda z OC – szkody w pojazdach - wyrwy na drogach - uszkodzone pobocza.

Rok 2012 – szkoda z OC – szkody w pojazdach na drogach, w tym również na skutek upadku gałęzi z drzew na drodze.

Rok 2013 – szkoda w mieniu – zalanie w Domu Dziecka w Strobowie,

              OC – szkody w pojazdach, oraz na terenie Domu Dziecka,

                        upadek na oblodzonym chodniku.

 

Pytanie:

 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia odpowiedzialności cywilnej zawodowej (zarządca nieruchomości, pielęgniarka, lekarz, rehabilitant, sędzia sportowy, itd.)?

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgłasza pokrycia odpowiedzialności cywilnej zawodowej, zawodów wskazanych przez Oferenta, bowiem nie prowadzi w tym zakresie działalności samorządowej.

 

Pytanie:

 

Jakie zabezpieczenia antyprzepięciowe posiadają lokalizacje własne i wynajmowane przez Zamawiającego?

 

Odpowiedź:

 

Budynki - Instalacje odgromowe, sprzęt elektroniczny - UPS.

 

Pytanie:

 

Prosimy o informacje czy Zamawiający samodzielnie usuwa zalegający na dachach śnieg, lód czy też ma w tym zakresie podpisane umowy z podwykonawcami. Czy firmy te posiadają polisy OC?

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający, kwestie usuwania zalegającego śniegu lub lodu rozwiązuje we własnym zakresie przy użyciu własnych urządzeń, ewentualnie w przypadku nadzwyczajnego żywiołu nie wyklucza zaangażowania PS Pożarnej.

Ponadto, Zamawiający informuje, że w celu zapobieżenia nadzwyczajnemu gromadzeniu się śniegu i lodu oraz wody na głównym budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach pod koniec 2013 roku zainstalowano specjalistyczny system rozmrażania śniegu i lodu w rurach opadowych z wykorzystaniem energii elektrycznej.

 

Pytanie:

 

Czy na okres 2014/2015/2016/2017 roku planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych?

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający nie przewiduje i nie planuje inwestycji związanych z budową, przebudową obiektów istniejących z wyjątkiem dróg i przeprowadzania bieżących remontów. Budowa dróg i ich modernizację realizowano w latach 2012-2013.

 

Pytanie:

 

Czy w chwili obecnej trwają na terenie lokalizacji jakieś inwestycje budowlane, remontowe, modernizacje. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność?

 

Odpowiedź:

 

Na dzień ogłoszenia SIWZ Zamawiający nie prowadził żadnych inwestycji budowlanych, remontowych i modernizacyjnych.

 

Pytanie:

 

Prosimy o informację czy obecnie Zamawiający posiada program ubezpieczenia, który jest tożsamy pod względem zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela z obecnie procedowanym postępowaniem. Czy poziom franszyz i udziałów własnych w obecnie istniejącym programie ubezpieczenia jest tożsamy z oczekiwanym w niniejszym postępowaniu?

 

Odpowiedź:

 

Tak, Zamawiający potwierdza, że dotychczasowy zakres ochrony ubezpieczeniowej wraz
z warunkami jest bardzo zbliżony do ogłoszonego SIWZ i nie odbiega w stopniu znaczącym z obecnie procedowanym postępowaniem.

 

Pytanie:

 

Czy w okresie od 1997 roku (włącznie) wystąpiła powódź lub podniesienie się poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią w sąsiedztwie miejsc zgłoszonych do ubezpieczenia?

Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalanie wodami powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych); wielkości poniesionych szkód.

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający, począwszy od 1997 roku nie odnotował w swoich obiektach szkód spowodowanych powodzią lub podniesieniem wód gruntowych, pomimo wystąpienia
na terenie Skierniewic zalań deszczem nawalnym i podniesieniem się wód gruntowych
w niektórych częściach miasta latem w 2012roku.

 

Dołączone pliki:
DokumentOpis budynków i pozostałe informacje.doc (68KB)
PlikPytania i odpowiedzi.DOC (95.5KB)
PlikStarostwo Powiatowe Skierniewice maszyny budowlane.xlsx (107.6KB)
ArkuszWYKAZ STAROSTWO POWIATOWE 2014 2017 ZAŁ NR 9.xls (17KB)
DokumentZałącznik.doc (63KB)
DokumentZałącznik (5).doc (60KB)
Ilość odwiedzin1185
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2014-03-13 00:00
Data ukazania się2014-03-13 00:00
Ostatnia zmiana2014-03-13 11:01
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...