http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 

przetargu nieograniczonego na program kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej dla Powiatu Skierniewickiego i Jego Jednostek Organizacyjnych na lata 2014 – 2017.

 

RW.272.4.2014.KM                                                                      Skierniewice, dnia 24.03.2014 r.

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na program kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej dla Powiatu Skierniewickiego i Jego Jednostek Organizacyjnych na lata 2014 - 2017.

 

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zarząd Powiatu                              w Skierniewicach informuje, iż do realizacji:

 

 

a) Części nr 1 ww. zamówienia tj.: ubezpieczenie mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej,

wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

 

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

ALLIANZ POLSKA Spółka Akcyjna

ul. Rodziny Hiszpańskich 1

02-685 Warszawa

 

Uzasadnienie wyboru: wyboru dokonano stosując kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - cena oferty 80% oraz klauzule fakultatywne - 20 %.

Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ wg kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Komisja Przetargowa przyznała jej najwyższą liczbę punktów 98,00 pkt. Cena oferty brutto - 147.443,67 brutto, klauzule fakultatywne - akceptacja dla 9 klauzul fakultatywnych.

 

Pozostałą złożoną ofertę oceniono następująco:

 

Nazwa i siedziba wykonawcy

Ocena - kryterium

 

 

Cena oferty brutto

 

 

Klauzule fakultatywne

 

 

 

 

Wskaźnik oceny oferty

 

 

GOTHAER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Regionalne Centrum Ubezpieczeń Korporacyjnych

w Warszawie, ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa

 

 

233.673,00 zł

 

63,10 pkt

 

5 klauzul

 

50 pkt

 

Wn =

 

60,48 pkt

 

 

 

 

Części nr 2 ww. zamówienia tj.: ubezpieczenia komunikacyjne,

wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

 

Towarzystwo Ubezpieczeń I Reasekuracji

WARTA S.A.

ul. Chmielna 85/87

00-805 Warszawa

 

Uzasadnienie wyboru: wyboru dokonano stosując kryterium określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - cena oferty.

Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ zawiera najniższą cenę ze wszystkich złożonych ofert - 51.253,00 brutto i w/g oceny Komisji Przetargowej przyznano jej
100,00 pkt.

 

Pozostałą złożoną ofertę oceniono następująco:

 

Nazwa i siedziba wykonawcy

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

 

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 132

Przedstawiciel w Warszawie

ul. Modlińska 6, 03-216 Warszawa

 

 

70,69 pkt.

72.507,00 zł

 

 

 

b) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone - 0

c) Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia - 0

d) Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

 

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

 

Ilość odwiedzin1020
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęZbigniew Sawicki
Data utworzenia2014-03-24 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2014-03-24 13:23
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 24
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...