http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Jeden z oferentów zadał pytania

 

Zamawiający: Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie
w Skierniewicach

 

 

 

Nr sprawy: PCPR.EFS.2420.3.2014

Do wszystkich WykonawcówDotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:  „Turnus rehabilitacyjny szkoleniowy z kursem komputerowym, doradztwem zawodowym i wsparciem psychologicznym dla 25 osób niepełnosprawnych wraz z 18 opiekunami i dojazdem z miasta Skierniewice i powrotem"
. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udzielamy wyjaśnień, w związku z pytaniami Wykonawcy, dotyczącymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na świadczenie dotyczące organizacji turnusu rehabilitacyjnego szkoleniowego wraz z kursem komputerowym, doradztwem zawodowym i wsparciem psychologicznym dla 25 osób niepełnosprawnych wraz z 18 opiekunami i dojazdem z miasta Skierniewice i powrotem.

Pytanie nr 1
Czy zamawiający dopuszcza przeprowadzenie kursu komputerowego w trzech grupach?".

 

Odpowiedzi Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza prowadzenie kursu komputerowego w 3 grupach, z podziałem na dwie grupy po 8 osób i 1 grupa 9-cio osobowa.
W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zdecyduje się na prowadzenie kursu komputerowego w 3 grupach odpowiedni zapis zostanie wprowadzony do umowy.

 

Ilość odwiedzin1045
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2014-03-25 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2014-03-25 13:37
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...