http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Ogłoszenie o zawarciu zamówienia

 

Skierniewice, dnia 01.04.2014 r.

RW.272.4.2014.KM

 

 

 

Ogłoszenie o zawarciu zamówienia

 

 

            W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na program kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej dla Powiatu Skierniewickiego i Jego Jednostek Organizacyjnych na lata 2014 - 2017:

 

Dla części nr 1 ww. zamówienia tj.: ubezpieczenie mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej,

 

zawarto umowę z Wykonawcą:

 

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

ALLIANZ POLSKA Spółka Akcyjna

ul. Rodziny Hiszpańskich 1

02-685 Warszawa

 

Kryterium wyboru: cena oferty - 80%, klauzule fakultatywne - 20 %.

Wpłynęły 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ wg kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Komisja Przetargowa przyznała jej najwyższą liczbę punktów 98,00 pkt. Cena oferty brutto - 147.443,67 zł brutto, klauzule fakultatywne - akceptacja dla 9 klauzul fakultatywnych.

 

Dla części nr 2 ww. zamówienia tj.: ubezpieczenia komunikacyjne,

 

zawarto umowę z Wykonawcą:

 

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

WARTA S.A.

ul. Chmielna 85/87

00-805 Warszawa

 

Kryterium wyboru: cena oferty - 100%.

Wpłynęły 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ zawiera najniższą cenę ze wszystkich złożonych ofert - 51.253,00 zł brutto i w/g oceny Komisji Przetargowej przyznano jej
100,00 pkt.

 

 

 

Ilość odwiedzin1036
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęZbigniew Sawicki
Data utworzenia2014-04-01 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2014-04-01 13:41
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 24
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...