http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 Znak RW.272.6.2014.KM

 

Skierniewice, dnia 09.05.2014 r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: remont mostu przez rzekę Rawkę w miejscowości Nowy Dwór w ciągu drogi powiatowej nr 1316E Pod Borem - Wilkowice - Kwasowiec - Jeruzal,

 

1.          Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez:

 

MOSTY KUJAWY

Krzysztof Szymański

Mostki 1B

87-815 Smólnik

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru dokonano stosując kryterium określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto.

Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ zawiera najniższą cenę ze wszystkich złożonych ofert - 342.099,65 brutto i w/g oceny Komisji Przetargowej przyznano
jej 100,00 pkt.

 

2.    Pozostałe złożone oferty oceniono następująco:

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

 

Zakład Inżynierii Budowlanej ADOR S.C.

J.Adamski M.Adamski

ul. Maratońska 96c, 94-007 Łódź

 

 

76,08 pkt.

449.685,20 zł

 

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

A-Z BUD Zbigniew Frąk

ul. Zientarskiego 1A/114, 26-600 Radom

 

 

70,41 pkt.

485.893,30 zł

3.     Nie odrzucono żadnej oferty.

4.     Nie wykluczono żadnego z wykonawców.

5.  Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

 

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Ilość odwiedzin1055
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęZbigniew Sawicki
Data utworzenia2014-05-09 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2014-05-09 13:10
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 24
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...