http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Skierniewice: Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie szkoleń zawodowych dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni. Miejsce realizacji zamówienia: Skierniewice lub na terenie Powiatu Skierniewickiego, nie dalej niż w miejscowości położonej 25 kilometrów w obrębie Skierniewic
Numer ogłoszenia: 163184 - 2014; data zamieszczenia: 14.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 127498 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 46 834 59 47, faks 46 834 59 47.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Skierniewice: Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie szkoleń zawodowych dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni. Miejsce realizacji zamówienia: Skierniewice lub na terenie Powiatu Skierniewickiego, nie dalej niż w miejscowości położonej 25 kilometrów w obrębie Skierniewic.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie podzielone jest na 8 zadań częściowych obejmujących zorganizowanie i przeprowadzenie 8 rodzajów szkoleń/kursów dla osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, rodzin zastępczych, osób krzywdzonych chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, osób niepełnosprawnych - Beneficjentów Ostatecznych Projektu Aktywni: Zadanie częściowe nr I - rodzaj szkolenia: Kurs/szkolenie kosmetyka i wizaż, uprawniający do podjęcia zatrudnienia - dla 3 osób. Liczba godzin (teoria i praktyka, godzina zajęć 60 min.) - 160 godz. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa. Zadanie częściowe nr II - rodzaj szkolenia: Kurs wizażu i stylizacji siebie wraz z zakupem 29 zestawów do uczestnictwa w kursie - dla 27 osób (+ 2 zestawy demonstracyjne: 1 dla kobiety i 1 dla mężczyzny demonstracyjne) w podziale na trzy 9-cio osobowe grupy, każda z grup szkolenie będzie odbywać po 4 godziny dziennie przez 5 dni w tygodniu, wyłączając soboty i niedziele. Liczba godzin - 20 godzin (w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne, przy czym 1 godzina zajęć obejmuje 60 min). Program powinien być zgodny z projektem Aktywni i programem w nim zapisanym. Zajęcia będą się odbywać w sali Starostwa Powiatowego w Skierniewicach. Zestaw powinien zawierać minimum: kuferek, cienie, tusz, konturówkę, błyszczyk, podkład, puder, pędzle, mleczko do demakijażu, pilniczki - dla kobiet; kuferek, pianka do golenia, krem specjalistyczny do cery, peeling, pędzel, pilniczki, bloczek polerki - dla mężczyzn. Zadanie częściowe nr III - rodzaj szkolenia: Kurs koparko-ładowarka klasa trzecia, wszystkie typy uprawniający do podjęcia zatrudnienia - dla 1 osoby. Liczba godzin (teoria - 116 godzin i praktyka - 86 godzin, godzina zajęć 60 min.) - 202 godz. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa. Zadanie częściowe nr IV - rodzaj szkolenia: Kurs/szkolenie magazynier-hurtownik z obsługą wózków jezdniowych oraz bezpieczną wymianą butli - dla 1 osoby. Liczba godzin (teoria i praktyka, godzina zajęć 60 min.) - 150 godzin. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa. Zadanie częściowe nr V - rodzaj szkolenia: Kurs/szkolenie prawo jazdy kat C+E - dla 1 osoby. Liczba godzin (teoria i praktyka, godzina zajęć 60 min.) - ogółem 45 godzin, w tym zajęcia praktyczne: 25 godzin. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa. Zadanie częściowe nr VI - rodzaj szkolenia: Kurs/szkolenie prawo jazdy kat B - dla 1 osoby. Liczba godzin (teoria i praktyka, godzina zajęć 60 min.) - ogółem 60h, w tym zajęcia praktyczne 30h. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa. Zadanie częściowe nr VII - rodzaj szkolenia: Kurs/szkolenie pracownik administracyjno-biurowy - kadry-płace - z obsługą programów komputerowych - dla 1 osoby. Liczba godzin (teoria i praktyka) - 140. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa. Zadanie częściowe nr VIII - rodzaj szkolenia: Kurs/szkolenie rachunkowość dla samodzielnych księgowych z obsługą komputera i programów komputerowo-księgowych - dla 1 osoby. Liczba godzin - 150 (teoria i praktyka). Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.50.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt systemowy Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszwchnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach projektu Aktywni realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Kurs/szkolenie kosmetyka i wizaż, uprawniający do podjęcia zatrudnienia

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Studio Szkoleniowe Black Ewelina Klimek, ul Jagiellońska 6/6f, 96-100 Skierniewice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6900,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6870,00
 • Oferta z najniższą ceną: 6870,00 / Oferta z najwyższą ceną: 17500,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Kurs wizażu i stylizacji siebie wraz z zakupem 29 zestawów do uczestnictwa w kursie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Aesthetic Centrum Kreowania Wizerunku Małgorzata Matysiak, ul. Tadeusza Kościuszki 5/3b, 20-006 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 10700,00
 • Oferta z najniższą ceną: 10700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 20700,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Kurs koparko-ładowarka klasa trzecia, wszystkie typy uprawniający do podjęcia zatrudnienia

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ośrodek Szkolenia Agat s.c. Ryszard Przyłucki, Wojciech Kroc, Godzianów 126, 96-126 Godzianów, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2300,00
 • Oferta z najniższą ceną: 2300,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2300,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Kurs/szkolenie magazynier-hurtownik z obsługą wózków jezdniowych oraz bezpieczną wymianą butli

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi, Ośrodek Kształcenia Zawodowego Nr 11 w Skierniewicach, ul. Rynek 13, 96-100 Skierniewice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2300,00
 • Oferta z najniższą ceną: 2300,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2300,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Kurs/szkolenie prawo jazdy kat C+E

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ośrodek Szkolenia Kierowców, Szkoła Nauki Jazdy AUTO PARTNER, ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1950,00
 • Oferta z najniższą ceną: 1950,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1950,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Kurs/szkolenie prawo jazdy kat B

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ośrodek Szkolenia Kierowców, Szkoła Nauki Jazdy AUTO PARTNER, ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1820,00
 • Oferta z najniższą ceną: 1820,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1820,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: Kurs/szkolenie pracownik administracyjno-biurowy - kadry-płace - z obsługą programów komputerowych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi, Ośrodek Kształcenia Zawodowego Nr 11 w Skierniewicach, ul. Rynek 13, 96-100 Skierniewice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2250,00
 • Oferta z najniższą ceną: 2250,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9670,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: Kurs/szkolenie rachunkowość dla samodzielnych księgowych z obsługą komputera i programów komputerowo-księgowych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi, Ośrodek Kształcenia Zawodowego Nr 11 w Skierniewicach, ul. Rynek 13, 96-100 Skierniewice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2200,00
 • Oferta z najniższą ceną: 2200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10320,00
 • Waluta: PLN.

 

 

Ilość odwiedzin1110
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2014-05-14 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2014-05-14 15:51
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...