http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Numer ogłoszenia: 127861 - 2014; data zamieszczenia: 13.06.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 120901 - 2014 data 04.06.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Skierniewicki, ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 046 8334637, 8341546, fax. 046 8336679.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
  • W ogłoszeniu jest: Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał min. 3 roboty budowlane o długości minimum 3,5 km każda i o wartości nie mniejszej niż 2.500.000,00 zł każda, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia wyszczególniony w ślepym kosztorysie oraz opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
  • W ogłoszeniu powinno być: Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał min. 1 robotę budowlaną o długości minimum 3 km i o wartości nie mniejszej niż 2.500.000,00 zł, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia wyszczególniony w ślepym kosztorysie oraz opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające, że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).
  • W ogłoszeniu jest: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobom kadry technicznej do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającym uprawnienia budowlane co najmniej dla klasy drogi (Z), do kierowania robotami w specjalności drogowej, posiadającą aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
  • W ogłoszeniu powinno być: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobom kadry technicznej do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej, posiadającą aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Ilość odwiedzin1042
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęZbigniew Sawicki
Data utworzenia2014-06-13 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2014-06-13 11:12
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 24
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...