http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 Znak RW.272.9.2014.KM

 

Skierniewice, dnia 18.06.2014 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: przebudowę drogi powiatowej nr 1303E Głuchów - Celigów,

 

1.       Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 4 złożoną przez:

 

Eurovia Polska S.A.

Bielany Wrocławskie

ul. Szwedzka 5

55 - 040 Kobierzyce

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru dokonano stosując kryterium określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto.

Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ zawiera najniższą cenę ze wszystkich złożonych ofert - 1.831.971,31 brutto i w/g oceny Komisji Przetargowej przyznano
jej 100,00 pkt.

 

2.    Pozostałe złożone oferty oceniono następująco:

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.

ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski

 

 

96,92 pkt.

1.890.251,68 zł

 

 

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów

ERBEDIM Sp. z o.o.

ul. Żelazna 3, 97-300 Piotrków Trybunalski

 

 

96,84 pkt.

1.891.700,62 zł

 

DROGOMEX Sp. z o.o.

ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków

 

 

89,11 pkt.

2.055.850,67 zł

 

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

 

 

78,29 pkt.

2.340.105,86 zł

3.     Nie odrzucono żadnej oferty.

4.     Nie wykluczono żadnego z wykonawców.

5.  Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Ilość odwiedzin977
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęZbigniew Sawicki
Data utworzenia2014-06-18 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2014-06-18 12:23
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 24
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...