http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Jeden z oferentów zadał pytania

 

Pytanie:

Czyją własnością będą materiały pochodzące z rozbiórek: płyty chodnikowe, kruszywo, destrukt asfaltowy? Jeżeli materiały z rozbiórek są własnością Inwestora to prosimy
o wskazanie miejsca odwozu.

 

Odpowiedź:

Materiały pochodzące z rozbiórki (nieuszkodzone) są własnością Inwestora i należy
je zeskładować przy ul. Kaczyńskiego 9 w Skierniewicach. (WD)

 

Pytanie:

Czy Zamawiający wymaga przejezdności ulicy Sokołowskiej w przez cały okres prowadzenia robót?

 

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga przejezdności ulicy Sokołowskiej.

 

Pytanie:

Czy w ramach inwestycji występują kolizję z sieciami energetycznymi lub teletechnicznymi? W dokumentacji przetargowej brak dokumentacji z tego zakresu.

 

Odpowiedź:

Nie przewiduje się występowania kolizji na etapie projektu, aczkolwiek w trakcie realizacji nie wyklucza się takiej sytuacji.

 

Pytanie:

Czy Zamawiający potwierdza konieczność zapewnienia przez Wykonawcę Nadzoru Archeologicznego i Przyrodniczego, oraz rozpoznania saperskiego w ramach tej inwestycji? Pytania kieruję z uwagi na treść podpunktów : 1.5.16, 1.5.17, 1.5.18 strona nr 11 i 12 STWiORB_drogowa.

 

Odpowiedź:

Wymagane jest zapewnienie przez Wykonawcę Nadzoru Archeologicznego i Przyrodniczego oraz rozpoznania saperskiego.

 

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza w ramach „rozwiązań równoważnych" wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej lub elementów betonowych zamiast klinkieru drogowego?

 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza "rozwiązanie równoważne" odnośnie ścieku przykrawężnikowego.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza w ramach „rozwiązań równoważnych" wykonanie zasypki płyt ażurowych humusem z nasionami traw lub żwirem zamiast grysem?

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza "rozwiązania równoważnego" w ramach zasypki płyt ażurowych.

 

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach tej inwestycji nie należy wyceniać wycinki drzew.
W przekazanym przedmiarze robót brak pozycji do wyceny tych robót.

 

Odpowiedź:

Nie należy wyceniać wycinki drzew.

 

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że termin gwarancji min. 36 miesięcy dotyczy całego zakresu robót w tym: oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe, nawierzchnia bitumiczna, pozostałe nawierzchnie.

 

Odpowiedź:

Termin gwarancji 36 miesięcy dotyczy całego zakresu robót z wyłączeniem oznakowania poziomego.

 

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa frakcji 0/31,5 zamiast 0/63 na wykonanie podbudowy pomocniczej?

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza innych kruszyw niż w dokumentacji projektowej.

 

Pytanie:

Czy Zamawiający potwierdza, że w ramach tej inwestycji nie należy wyceniać założenia trawnika i nasadzeń drzew i krzewów? Przedmiar drogowy nie uwzględnia tych robót.

 

Odpowiedź:

Nie należy wyceniać ułożenia trawnika oraz nasadzeń drzew i krzewów.

 

Pytanie:

Czy Zamawiający potwierdza, że w ramach tej inwestycji nie należy wyceniać przepustów
z ruch HDPE pod zjazdami? Przedmiar drogowy nie uwzględnia tych robót.

 

Odpowiedź:

Nie należy wyceniać przepustów z rur HDPE pod zjazdami.

 

 

Ilość odwiedzin1047
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2014-08-11 00:00
Data ukazania się2014-08-11 00:00
Ostatnia zmiana2014-08-11 10:29
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...