http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Znak RW.272.10.2014.KM

 

 

 

 

Skierniewice, dnia 14.08.2014 r.

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: przebudowę drogi powiatowej nr 2700E na odcinku ulicy Sokołowskiej w Bolimowie wraz z odwodnieniem,

 

 

 

za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

 

 

MIRBUD S.A.

ul. Unii Europejskiej 18

96-100 Skierniewice

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru dokonano stosując kryterium określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto.

Wpłynęła 1 oferta niepodlegająca odrzuceniu za cenę 1.679.000,00 zł brutto i w/g oceny Komisji Przetargowej przyznano jej 100,00 pkt.

 

 

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 ppkt a ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

 

 

Ilość odwiedzin1010
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2014-08-14 00:00
Data ukazania się2014-08-14 00:00
Ostatnia zmiana2014-08-14 11:49
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...