http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Znak RW.272.11.2014.KM

 

Skierniewice, dnia 26.08.2014 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu 2014 r. w wysokości 3.125.000 zł,

 

1.       Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 6 złożoną przez:

 

Bank Spółdzielczy

w Mszczonowie

ul. Warszawska 5

96-320 Mszczonów

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru dokonano stosując kryterium określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto.

Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ zawiera najniższą cenę ze wszystkich złożonych ofert - 562.500,00 brutto i w/g oceny Komisji Przetargowej przyznano jej 10,00 pkt.

 

2.    Pozostałe złożone oferty oceniono następująco:

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Łodzi

ul. Łąkowa 29, 90-554 Łódź

 

9,15 pkt.

614.843,75 zł

 

Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Stary Rynek 18, 99-400 Łowicz

 

9,14 pkt.

615 234,38

 

ING Bank Śląski S.A. Oddział w Łodzi

ul. Kopcińskiego 73/75, 90-033 Łódź

 

9,06 pkt.

620.507,81 zł

 

Bank Polska Kasa Opieki SA

I Oddział w Skierniewicach

ul. Gałeckiego 16, 96-100 Skierniewice

 

8,91 pkt.

631.054,68 zł

 

NORDEA BANK POLSKA S.A.

CENTRALA

ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia

 

8,83 pkt.

636.992,19 zł

 

Bank Spółdzielczy w Sochaczewie

ul. Reymonta 18, 96-500 Sochaczew

 

8,42 pkt.

667.968,75 zł

 

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach

ul. Reymonta 25, 96-100 Skierniewice

 

7,72 pkt.

728.515,62 zł

3.     Nie odrzucono żadnej oferty.

4.     Nie wykluczono żadnego z wykonawców.

5.  Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 

Ilość odwiedzin1133
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęZbigniew Sawicki
Data utworzenia2014-08-26 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2014-08-26 14:28
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 24
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...