http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Informacja o wyborze oferty

Skierniewice, dnia 01.09.2014 r.

 

 

Informacja o wyborze oferty

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach zawiadamia, iż w postępowaniu ofertowym pod nazwą: „Szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe z terenu Powiatu Skierniewickiego" wpłynęła jedna oferta złożona przez trenerów PRIDE:

Małgorzatę Keller i Ewę Rapacką-Skiba - za cenę:

- przeszkolenie jednego kandydata zgłaszającego gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej programem PRIDE - 988 zł

- przeszkolenie jednego kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego - szkolenie dodatkowe PRIDE (+ 15 godz.) - 290 zł

- przeszkolenie jednego kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego - szkolenie dodatkowe PRIDE (+25 godz.) - 430 zł

- przeszkolenie jednego kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, którzy będą sprawować opiekę i wychowanie nad dziećmi niepełnosprawnymi - szkolenie dodatkowe PRIDE (+ 35 godz.)  - 570 zł

Oferta złożona przez Małgorzatę Keller i Ewę Rapacką-Skiba została przyjęta i z oferentami zostanie zawarta umowa, do której nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

 

                                                                                  Kierownik PCPR

                                                                            Ewa Modzelewska-Sasin

 

 

 

Ilość odwiedzin947
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2014-09-01 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2014-09-01 15:17
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...