http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

RW.272.12.2014.KM                                                                    Skierniewice, dnia 15.10.2014 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług sprzętowo - transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015.

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Skierniewicach informuje, iż do realizacji:

 

a) Zadania nr 1 ww. zamówienia tj.: Gmina Bolimów 39,633 km.

Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 175 ton w proporcji 2:1. Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach (nośnikami i osprzętem Wykonawcy): ciągnikiem wyposażonym w lemiesz i samochodem o DMC min. 18 ton wyposażonym w lemiesz i piaskarkę. Planowana ilość godzin pracy sprzętem - ok. 183 godz.,

wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

PED - BRUK Zakład Budowlany

Piotr Dudek

Kolonia Starorawska 16 B

96-115 Nowy Kawęczyn

 

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza z punktu przyjętego jednego kryterium cena        - najniższa cena ze złożonych dwóch ofert, cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem  - 349,00 zł brutto. Ofercie tej Komisja Przetargowa przyznała 100,00 pkt.

Planowana wartość przy założeniu planowanej ilości 183 godz. pracy sprzętem 63.867,00 zł brutto,

Pozostałą złożoną ofertę oceniono następująco:

 

Nazwa i siedziba wykonawcy

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

 

JKM MIREX Sp. z o.o.

ul. Czerwona 9, 96-100 Skierniewice

 

 

87,25 pkt.

400,00 zł/godz.

 

 

Zadania nr 2 ww. zamówienia tj.: Gmina Kowiesy 32,094 km, Gmina Nowy Kawęczyn
34,901 km, Łącznie 66,995 km.

Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 296 ton w proporcji 2:1 Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach (nośnikami i osprzętem Wykonawcy): ciągnikiem wyposażonym w lemiesz i samochodem o DMC min. 18 ton wyposażonym w lemiesz i piaskarkę. Planowana ilość godzin pracy sprzętem - ok. 310 godz.,

wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

PED - BRUK Zakład Budowlany

Piotr Dudek

Kolonia Starorawska 16 B

96-115 Nowy Kawęczyn

 

Uzasadnienie wyboru: wyboru dokonano stosując kryterium - najniższa cena. Wpłynęła 1 oferta niepodlegająca odrzuceniu za cenę jednostkową za 1 godz. pracy sprzętem - 356,00 zł brutto. Ofercie tej Komisja Przetargowa przyznała 100,00 pkt.

Planowana wartość przy założeniu planowanej ilości 310 godz. pracy sprzętem 110.360,00 zł brutto.

Zadania nr 3 ww. zamówienia tj.: Gmina Słupia 18,866 km, Gmina Lipce Reymontowskie 18,619 km, Gmina Godzianów 15,038 km, Gmina Maków 40,583 km, Gmina Skierniewice 27,150 km, Łącznie 120,256 km.

Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 531 ton w proporcji 2:1 Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach: 3 samochody o DMC min. 18 ton wyposażone w 3 piaskarki i 3 lemiesze i 2 ciągniki wyposażone w 2 lemiesze.

Uwaga: 2 piaskarki i 2 lemiesze stanowią własność Zamawiającego, nośniki i pozostały osprzęt stanowi własność Wykonawcy. Planowana ilość godzin pracy sprzętem ok. 557 godz.,

wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

PED - BRUK Zakład Budowlany

Piotr Dudek

Kolonia Starorawska 16 B

96-115 Nowy Kawęczyn

 

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza z punktu przyjętego jednego kryterium cena        - najniższa cena ze złożonych dwóch ofert, cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem  - 320,00 zł brutto. Ofercie tej Komisja Przetargowa przyznała 100,00 pkt. Planowana wartość przy założeniu planowanej ilości 557 godz. pracy sprzętem 178.240,00 zł brutto,

Pozostałą złożoną ofertę oceniono następująco:

 

Nazwa i siedziba wykonawcy

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

 

JKM MIREX Sp. z o.o.

ul. Czerwona 9, 96-100 Skierniewice

 

83,12 pkt.

385,00 zł/godz.

 

 

Zadania nr 4 ww. zamówienia tj.: Gmina Głuchów 37,730 km.

Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 166 ton w proporcji 2:1 Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach (nośnikami i osprzętem Wykonawcy): ciągnikiem wyposażonym w lemiesz i samochodem o DMC min. 18 ton wyposażonym w lemiesz i piaskarkę. Planowana ilość godzin pracy sprzętem ok. 175 godz.,

wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

P.P.H.U. STANIŻ

Urszula Bator

ul. Łódzka 6

97-226 Żelechlinek

 

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza z punktu przyjętego jednego kryterium cena        - najniższa cena ze złożonych dwóch ofert, cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem  - 374,80 zł brutto. Ofercie tej Komisja Przetargowa przyznała 100,00 pkt. Planowana wartość przy założeniu planowanej ilości 175 godz. pracy sprzętem 65.590,00 zł brutto,

Pozostałą złożoną ofertę oceniono następująco:

 

Nazwa i siedziba wykonawcy

 

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

 

JKM MIREX Sp. z o.o.

ul. Czerwona 9, 96-100 Skierniewice

 

93,70 pkt.

400,00 zł/godz.

 

 

Zadania nr 5 ww. zamówienia tj.: Odśnieżanie dróg równiarką Wykonawcy i usuwanie pozostałości mieszanki piaskowo - solnej na poboczach dróg po akcji zimowej. Planowana ilość godzin pracy - ok. 130 godz.,

wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

P.P.H.U. STANIŻ

Urszula Bator

ul. Łódzka 6

97-226 Żelechlinek

 

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza z punktu przyjętego jednego kryterium cena        - najniższa cena ze złożonych dwóch ofert, cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem  - 167,00 zł brutto. Ofercie tej Komisja Przetargowa przyznała 100,00 pkt. Planowana wartość przy założeniu planowanej ilości 130 godz. pracy sprzętem 21.710,00 zł brutto,

Pozostałą złożoną ofertę oceniono następująco:

 

Nazwa i siedziba wykonawcy

 

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

 

PED - BRUK Zakład Budowlany

Piotr Dudek

Kolonia Starorawska 16 B, 96-115 Nowy Kawęczyn

 

 

83,92 pkt.

199,00 zł/godz.

 

 

Zadania nr 6 ww. zamówienia tj.: Odśnieżanie dróg równiarką Wykonawcy i usuwanie pozostałości mieszanki piaskowo - solnej na poboczach dróg po akcji zimowej. Planowana ilość godzin pracy - 130 godz.,

wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

P.P.H.U. STANIŻ

Urszula Bator

ul. Łódzka 6

97-226 Żelechlinek

 

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza z punktu przyjętego jednego kryterium cena        - najniższa cena ze złożonych dwóch ofert, cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem  - 178,00 zł brutto. Ofercie tej Komisja Przetargowa przyznała 100,00 pkt. Planowana wartość przy założeniu planowanej ilości 130 godz. pracy sprzętem 23.140,00 zł brutto,

Pozostałą złożoną ofertę oceniono następująco:

 

Nazwa i siedziba wykonawcy

 

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

 

PED - BRUK Zakład Budowlany

Piotr Dudek

Kolonia Starorawska 16 B, 96-115 Nowy Kawęczyn

 

96,48 pkt.

184,50 zł/godz.

 

 

b) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone - 0

c) Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia - 0

d) Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Ilość odwiedzin1087
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęZbigniew Sawicki
Data utworzenia2014-10-15 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2014-10-15 14:14
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 24
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...