http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Ogłoszenie o zawarciu zamówienia
 

Ogłoszenie o zawarciu zamówienia

 

Skierniewice, dnia 22.10.2014 r.

RW.272.12.2014.KM

 

Ogłoszenie o zawarciu zamówienia

 

            W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług sprzętowo - transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015:

 

Dla Zadania nr 1 ww. zamówienia tj.: Gmina Bolimów 39,633 km.

Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 175 ton w proporcji 2:1. Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach (nośnikami i osprzętem Wykonawcy): ciągnikiem wyposażonym w lemiesz i samochodem o DMC min. 18 ton wyposażonym w lemiesz i piaskarkę. Planowana ilość godzin pracy sprzętem - ok. 183 godz.,

zawarto umowę z Wykonawcą:

 

PED-BRUK Zakład Budowlany

Piotr Dudek

Kolonia Starorawska 16 B

96-115 Nowy Kawęczyn

 

Kryterium wyboru: najniższa cena - 100%

Wpłynęły 2 oferty niepodlegająca odrzuceniu. Zamawiający dokonał wyboru z najniższą ceną brutto tj. 63.867,00 zł.

 

Dla Zadania nr 2 ww. zamówienia tj.: Gmina Kowiesy 32,094 km, Gmina Nowy Kawęczyn 34,901 km, Łącznie 66,995 km.

Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 296 ton w proporcji 2:1 Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach (nośnikami i osprzętem Wykonawcy): ciągnikiem wyposażonym w lemiesz i samochodem o DMC min. 18 ton wyposażonym w lemiesz i piaskarkę. Planowana ilość godzin pracy sprzętem - ok. 310 godz.,

zawarto umowę z Wykonawcą:

 

PED-BRUK Zakład Budowlany

Piotr Dudek

Kolonia Starorawska 16 B

96-115 Nowy Kawęczyn

 

Kryterium wyboru: najniższa cena - 100%

Wpłynęła 1 oferta niepodlegająca odrzuceniu. Cena zaproponowana przez oferenta była niższa niż Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia tj. 110.360,00 zł brutto.

 

Dla Zadania nr 3 ww. zamówienia tj.: Gmina Słupia 18,866 km, Gmina Lipce Reymontowskie 18,619 km, Gmina Godzianów 15,038 km, Gmina Maków 40,583 km, Gmina Skierniewice 27,150 km, Łącznie 120,256 km.

Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 531 ton w proporcji 2:1 Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach: 3 samochody o DMC min. 18 ton wyposażone w 3 piaskarki i 3 lemiesze i 2 ciągniki wyposażone w 2 lemiesze.

Uwaga: 2 piaskarki i 2 lemiesze stanowią własność Zamawiającego, nośniki i pozostały osprzęt stanowi własność Wykonawcy. Planowana ilość godzin pracy sprzętem ok. 557 godz.,

zawarto umowę z Wykonawcą:

 

PED-BRUK Zakład Budowlany

Piotr Dudek

Kolonia Starorawska 16 B

96-115 Nowy Kawęczyn

Kryterium wyboru: najniższa cena - 100%

Wpłynęły 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dokonał wyboru z najniższą ceną brutto tj. 178.240,00 zł.

 

Dla Zadania nr 4 ww. zamówienia tj.: Gmina Głuchów 37,730 km.

Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 166 ton w proporcji 2:1 Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach (nośnikami i osprzętem Wykonawcy): ciągnikiem wyposażonym w lemiesz i samochodem o DMC min. 18 ton wyposażonym w lemiesz i piaskarkę. Planowana ilość godzin pracy sprzętem ok. 175 godz.,

zawarto umowę z Wykonawcą:

 

P.P.H.U. STANIŻ

Urszula Bator

ul. Łódzka 6

97-226 Żelechlinek

 

Kryterium wyboru: najniższa cena - 100%

Wpłynęły 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dokonał wyboru z najniższą ceną brutto tj. 65.590,00 zł.

 

Dla Zadania nr 5 ww. zamówienia tj.: Odśnieżanie dróg równiarką Wykonawcy i usuwanie pozostałości mieszanki piaskowo - solnej na poboczach dróg po akcji zimowej. Planowana ilość godzin pracy - ok. 130 godz.,

zawarto umowę z Wykonawcą:

 

P.P.H.U. STANIŻ

Urszula Bator

ul. Łódzka 6

97-226 Żelechlinek

 

Kryterium wyboru: najniższa cena - 100%

Wpłynęły 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dokonał wyboru z najniższą ceną brutto tj. 21.710,00 zł.

 

Dla Zadania nr 6 ww. zamówienia tj.: Odśnieżanie dróg równiarką Wykonawcy i usuwanie pozostałości mieszanki piaskowo - solnej na poboczach dróg po akcji zimowej. Planowana ilość godzin pracy - 130 godz.,

zawarto umowę z Wykonawcą:

 

P.P.H.U. STANIŻ

Urszula Bator

ul. Łódzka 6

97-226 Żelechlinek

 

Kryterium wyboru: najniższa cena - 100%

Wpłynęły 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dokonał wyboru z najniższą ceną brutto tj. 23.140,00 zł.

 

Ilość odwiedzin1031
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęZbigniew Sawicki
Data utworzenia2014-10-22 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2014-10-22 14:37
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 24
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...