http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Znak RW.272.13.2014.KM

 

 

Skierniewice, dnia 10.12.2014 r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę planowanej ilości paliwa napędowego w 2015 r.,

 

1.    Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez:

 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.

ul. Czerwona 7

96-100 Skierniewice

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru dokonano stosując kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto 85% oraz odległość od miejsca garażowania do stacji paliw (w km) - 15 %.

Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ wg kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Komisja Przetargowa przyznała jej najwyższą liczbę punktów 9,83 pkt. Cena brutto oferty - 224.700,00 brutto - 8,33 pkt, odległość w km 0,5 - 1,5 pkt.

 

2.    Pozostałą złożoną ofertę oceniono następująco:

 

Nazwa i siedziba wykonawcy

 

 

Ocena - kryterium

 

 

CENA BRUTTO

 

 

ODLEGŁOŚĆ

W KM

 

 

SUMA PUNKTÓW

 

SKIERGAZ Henryk Sałkowski

Płyćwia

96-126 Godzianów

 

220.170,00

 

8,5 pkt

 

3,40

 

0,22 pkt

 

 

 

8,72 pkt

3.     Nie odrzucono żadnej oferty.

4.     Nie wykluczono żadnego z wykonawców.

5.  Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

 

 

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Ilość odwiedzin929
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęZbigniew Sawicki
Data utworzenia2014-12-10 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2014-12-10 12:47
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 24
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...