http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
SPRAWOZADNIE Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Skierniewicach z prac, działań i kontroli za 2015 roku
  

SPRAWOZADNIE

Komisji Rewizyjnej

Rady Powiatu w Skierniewicach
z prac, działań i kontroli za  2015 roku

 

 

SPRAWOZADNIE

Komisji Rewizyjnej

Rady Powiatu w Skierniewicach
z prac, działań i kontroli za  2015 roku

 

W  roku, którego sprawozdanie dotyczy Komisja Rewizyjna pracowała na podstawie planu pracy, który przyjęty został uchwałą Nr III/20/14 Rady Powiatu
w Skierniewicach z dnia 17 grudnia 2014 roku.

 Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Skierniewicach powołana została uchwałą
Nr II/8/14 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia 02 grudnia 2014 roku.

W okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Komisja pracowała
w następującym nw. składzie:

1.      Jan Konopczyński - Przewodniczący Komisji

2.      Tadeusz Broniarek - Zastępca Przewodniczącego Komisji

3.      Aleksander Dałkowski - Członek Komisji

W 2015 roku nie było zmian organizacyjnych w składzie  Komisji.

W okresie, który obejmuje przedmiotowe sprawozdanie odbyły się cztery posiedzenia Komisji.

Na pierwszym posiedzeniu w dniu 12 maja 2015 roku Komisja rozpatrzyła sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok wraz
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz informacją o stanie mienia komunalnego.

W tym także dniu zgodnie z planem pracy Komisji - przyjętym wyżej cytowaną uchwałą Rady Powiatu - przeprowadziła kontrolę nt. „Kontrola wydatków poniesionych na drogi powiatowe po okresie zimowym. „Wyniki kontoli zawarte zostały w  wystapieniu pokontrolnym oraz  w Protokole kontroli.

Natomiast w dniu 26  maja 2015 roku Komisja wypracowała opinię dotyczącą wykonania budżetu Powiatu Skierniewckiego za 2014 rok, przygotowała wniosek
o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Powiatu w Skierniewicach za 2014 rok oraz projekt uchwały Rady Powiatu w przedmiotowej sprawie.

W dniu 24 września br. Komisja analizowała wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku. Na tym też posiedzeniu Komisja Rewizyjna opracowała  sprawozdanie
z pracy Komisji za I półrocze 2015 roku.

Nastepnie w dniu 27 stycznia 2016 roku Komisja Rewizyjna przygotowała niniejsze roczne sprawozdanie.

 

 

1. Jan Konopczyński                                                  

2. Tadeusz Broniarek                                                 

3. Aleksander Dałkowski                                                      

 

Skierniewice, dnia 27 stycznia 2016 roku

 

 

Dołączone pliki:
DokumentSprawozdanie K.Rewizyjnej 2015.doc (336.5KB)
Ilość odwiedzin379
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęAlicja Wojna
Data utworzenia2016-02-08 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2016-02-08 12:53
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...