http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Znak RW.272.1.2015.KM

 

 

Skierniewice, dnia 29.01.2015 r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę emulsji asfaltowej klasy K-65 kationowej, szybkorozpadowej o zawartości asfaltu 65 % w ilości 90 ton, transportem Wykonawcy jednorazowo: 10 - 15 ton,

 

1.    Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 4 złożoną przez:

 

BITUNOVA Sp. z o.o.

ul. Wólczyńska 237

01-919 Warszawa

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru dokonano stosując kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto 95% oraz termin realizacji jednorazowej dostawy - 5 %.

Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz wg kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Komisja Przetargowa przyznała jej najwyższą liczbę punktów 97,5 pkt.

Cena brutto oferty: 142.470,90 brutto - 95 pkt,

Termin realizacji jednorazowej dostawy: 2 dni - 2,5 pkt.

 

2.    Pozostałe złożone oferty oceniono następująco:

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

 

 

CENA BRUTTO

 

TERMIN REALIZACJI JEDNORAZOWEJ DOSTAWY

 

SUMA PUNKTÓW

COLAS Polska Sp. z o.o.

ul. Nowa 49

62-070 Palędzie

 

156.861,90

 

86,28 pkt

 

1 dzień

 

5 pkt

 

 

 

91,28 pkt

Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne KAREX

ul. Piwonicka 12, 62-800 Kalisz

z/s Ociąż, ul. Torowa 16

63-460 Nowe Skalmierzyce

 

 

152.766,00

 

88,60 pkt

 

 

2 dni

 

2,5 pkt

 

 

 

 

91,10 pkt

 

OLAN POŁUDNIE Sp. z o.o.

ul. Szkolna 6, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

 

 

153.208,80

 

88,34 pkt

 

4 dni

 

1,25 pkt

 

 

 

89,59 pkt

 

Eurovia Polska S.A.

Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce

Adres do korespondencji:

ul. Sosnowiecka 11, 41-400 Mysłowice

 

 

 

165.828,60

 

81,62 pkt

 

 

1 dzień

 

5 pkt

 

 

 

 

86,62 pkt

 

PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE

LAMBDAR Sp. z o.o.

ul. Dostawcza 6, 93-231 Łódź

 

 

165.939,30

 

81,56 pkt

 

1 dzień

 

5 pkt

 

 

 

86,56 pkt

 

TRAKT S.A.

Górki Szczukowskie 1 k/Kielc,
26-065 Piekoszów

 

181.828,60

 

74,55 pkt

 

2 dni

 

2,5 pkt

 

 

 

77,05 pkt

 

3.     Nie odrzucono żadnej oferty.

4.     Nie wykluczono żadnego z wykonawców.

5.  Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

STAROSTA

Mirosław Belina

 

 

 

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Ilość odwiedzin995
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęKrzysztof Marchowiecki
Data utworzenia2015-01-29 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2015-01-29 12:31
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 32
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...