http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
SPRAWOZDANIE Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Skierniewicach z prac i działań w 2015 roku
 SPRAWOZDANIE

Komisji Budżetu i Finansów

Rady Powiatu w Skierniewicach

 z prac i działań w 2015 roku

 

 

SPRAWOZDANIE

Komisji Budżetu i Finansów

Rady Powiatu w Skierniewicach

 z prac i działań w 2015 roku

 

 W 2015 roku Komisja Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Skierniewicach
 obradowała w składzie:

1.      Mirosław Belina

2.      Tadeusz Broniarek

3.      Aleksander Dałkowski

4.      Tadeusz Grotkowski

5.      Teresa Jędraszek

6.      Marek Kalisiak

7.      Łukasz Kolis

8.      Andrzej Mozga

9.      Bogdan Okrasso

10. Ewa Pawlak

11. Jarosław Sobieszek

12. Marian Stasik

13. Andrzej Supeł

14. Sebastian Woch

Komisja w ww. składzie powołana została uchwałą Rady Powiatu                           
w  Skierniewicach   Nr II/9/14 z dnia  02 grudnia 2014  roku. W roku, którego sprawozdanie dotyczy nie było zmian organizacyjnych w składzie  Komisji.

Radny Aleksander Dałkowski uchwałą Nr II/10/14 Rady Powiatu
w Skierniewicach z dnia 02 grudnia 2014 roku został powołany na Przewodniczącym przedmiotowej Komisji.

Komisja Budżetu i Finansów w 2015 roku pracowała na podstawie planu pracy, który przyjęty został uchwałą Rady Powiatu w Skierniewicach Nr III/21/14
z dnia  17 grudnia 2014  roku.

 

 

Plan pracy Komisji przewidywał odbycie 7 posiedzeń Komisji.

Komisja w w/w  składzie obradowała 12 razy, co stanowi 171% w stosunku do ogółu zaplanowanych posiedzeń przy 90,47% frekwencji.

 

Wszystkie punkty z planu pracy Komisji Budżetu i Finansów zostały zrealizowane w całości łącznie z informacjami przedstawionymi przez zaproszonych gości.

Komisja opracowała również:

Ø  pozytywną opinię merytoryczną dotyczącą projektu budżetu powiatu na 2016 rok,

Ø  na bieżąco opiniowała przedłożone Komisji projekty uchwał Rady Powiatu,

Niniejsze sprawozdanie przedstawia roczną działalność Komisji Budżetu
i Finansów Rady Powiatu w Skierniewicach.

Serdecznie dziękuję wszystkim Radnym za pracę w prowadzonej przeze mnie Komisji oraz pracownikom Starostwa za dotychczasową współpracę.

 

Przewodniczący Komisji

 

Aleksander Dałkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dołączone pliki:
Dokumentsprawozdanie K.B.i.F.2015.doc (339.5KB)
Ilość odwiedzin349
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęAlicja Wojna
Data utworzenia2016-02-08 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2016-02-08 12:50
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...