http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Znak RW.272.2.2015.KM

 

 

Skierniewice, dnia 23.02.2015 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: BYCZKI, KAWĘCZYN, LNISNO i PŁYĆWIA gminy GODZIANÓW, powiat skierniewicki, województwo łódzkie - etap II,

 

 

1.    Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 7 złożoną przez:

 

Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe

GEOINWEST

Andrzej Gajewski, Bogdan Liba,

Justyna Magdziarz

ul. Reymonta 23

96-100 Skierniewice

 

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru dokonano stosując kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - najniższa cena brutto 90% oraz okres gwarancji 10% po wcześniejszym wezwaniu jednego z wykonawców do uzupełnienia informacji do których wezwano na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Ww. ofertę uznano za najkorzystniejszą, ponieważ wg kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Komisja Przetargowa przyznała jej najwyższą liczbę punktów 100 pkt. Cena brutto oferty: 116.199,99 zł brutto - 90 pkt, okres gwarancji: 60 miesięcy - 10 pkt.

 

2.    Złożone oferty w ww. postępowaniu oceniono następująco:

 

Nr oferty

 

 

Nazwy i siedziby wykonawców

 

 

Ocena - kryterium

Cena brutto

 

Okres gwarancji

Łączna liczba punktów

 

 

1

 

 

Geo - Metr s.c.
Dariusz Mamica, Leszek Sroczyński

Plac Konstytucji 3 Maja 9

26-670 Pionki

 

 

194.709,00 zł

 

53,71 pkt

 

60 miesięcy

 

10 pkt

 

 

 

63,71 pkt

 

 

2

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych s.c.

Alicja Bugno i Robert Woiński

ul. Kopernika 10

38-300 Gorlice

 

169.617,00 zł

 

61,66 pkt

 

60 miesięcy

 

10 pkt

 

 

 

71,66 pkt

 

 

3

 

 

 

OPEGIEKA Spółka z o.o.

Al. Tysiąclecia 11

82-300 Elbląg

 

 

157.071,00 zł

 

66,58 pkt

 

36 miesięcy

 

6 pkt

 

 

 

72,58 pkt

 

 

4

 

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO

GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE

GEOMAP Sp. z o.o.

ul. Krośnieńska 3

65-625 Zielona Góra

 

 

 

277.980,00 zł

 

37,62 pkt

 

 

60 miesięcy

 

10 pkt

 

 

 

 

47,62 pkt

 

 

5

 

Lider Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Projektowe

GEO-PRO-KART

ul. Młynarska 2

97-300 Piotrków Trybunalski

 

 

 

 

195.570,00 zł

 

53,47 pkt

 

 

 

40 miesięcy

 

6,67 pkt

 

 

 

 

 

60,14 pkt

 

6

 

MGGP S.A.

ul. Kaczkowskiego 6

33-100 Tarnów

 

 

293.970,00 zł

 

35,57 pkt

 

60 miesięcy

 

10 pkt

 

 

 

45,57 pkt

 

7

 

Przedsiębiorstwo

Usługowo-Handlowe

GEOINWEST

Andrzej Gajewski, Bogdan Liba, Justyna Magdziarz

ul. Reymonta 23

96-100 Skierniewice

 

 

116.199,99 zł

 

90 pkt

 

 

60 miesięcy

 

10 pkt

 

 

 

 

100 pkt

 

8

Miejskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne

Spółka z o.o.

ul. 6 Sierpnia nr 5

90-606 Łódź

 

222.496,18 zł

 

47 pkt

 

36 miesięcy

 

6 pkt

 

 

 

53 pkt

 

 

3.     Nie odrzucono żadnej oferty.

4.     Nie wykluczono żadnego z wykonawców.

5.  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż
5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

STAROSTA

Mirosław Belina

 

 

 

 

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

Ilość odwiedzin1028
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęKrzysztof Marchowiecki
Data utworzenia2015-02-23 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2015-02-23 13:31
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 32
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...