http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Jeden z wykonawców zadał pytania

 

 

Pytanie:

 

Czy w zakresie przetargowym jest zaprojektowanie zjazdów do wszystkich działek przyległych do dróg i uzgodnienie ich z właścicielami, czy też przebudowa istniejących zjazdów z dróg.

 

Odpowiedź:

 

W zakresie przetargowym należy zaprojektować zjazdy na każdą działkę przyległą
w miejscach odtwarzania istniejących rowów oraz w miejscach projektowanych chodników.

(w razie konieczności również w innych przypadkach co winno wynikać z potrzeb w trakcie projektowania).

 

Pytanie:

 

Proszę o wyjaśnienie w załączniku nr 9 str. 2 co wchodzi w zakres dokumentacji przetargowej która jest do wykonania przez wykonawcę.

 

Odpowiedź:

 

W zakres dokumentacji przetargowej Zamawiający oczekuje wykonania kosztorysów inwestorskich oraz ofertowych (ślepych).

 

Pytanie:

 

Postulujemy obniżenie kar umownych za każdy dzień zwłoki, gdyż ich wysokość jest bardzo wysoka a liczona jest od wartości brutto, gdzie w zakres kosztów wchodzi koszt opracowania map i badań geotechnicznych stanowiących duży udział procentowy.

 

Odpowiedź:

 

Kary umowne Zamawiający pozostawia bez zmian.

 

 

Pytanie:

 

Ile należy przewidzieć działek do podziału do uzyskania decyzji ZRiD dla zadania 1 i 6?

 

Odpowiedź:

 

Ilość działek do podziału dla zadania nr 1 - maksymalnie 10, dla zadania nr 6 - maksymalnie 13.

 

Pytanie:

 

Czy Zamawiający nie przewiduje podziału działek dla zadania 2, 3, 4 i 5?

 

Odpowiedź:          

 

Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie przewiduje podziału działek dla zadań nr 2, 3,
4 i 5, aczkolwiek jeśli w trakcie projektowania nastąpi taka konieczność to należy to uwzględnić.

 

Pytanie:

 

Czy są ustalone granice pasów drogowych dla wszystkich działek?

 

Odpowiedź:

 

Pasy drogowe ustalone są dla zadań nr 2, 3, 4 i 5 natomiast dla zadań nr 1 i 6 należy ustalić nowe granice wg podziału działek.

 

Pytanie:

 

Czy wszystkie tereny objęte projektowaniem posiadają obowiązujące Plany Zagospodarowania Przestrzennego?

 

Odpowiedź:

 

Nie wszystkie tereny objęte projektowaniem posiadają Plan Zagospodarowania Przestrzennego, składający ofertę winien we własnym zakresie zorientować się gdzie dany plan występuje.

 

Pytanie:

 

Proszę o jednoznaczną informację czy będzie konieczność projektowania poszerzeń oraz innych zakresów projektowanych na obiektach inżynierskich?

 

Odpowiedź:

 

Na obiektach inżynierskich nie będzie konieczności wykonywania poszerzenia oraz innych prac projektowych za wyjątkiem zadania nr 1 gdzie będzie wzmocnienie istniejącego mostku poprzez ułożenie rur stalowych.

 

Pytanie:

 

Czy Zamawiający przewiduje możliwość dodatkowej zapłaty za usunięcie kolizji niemożliwych do przewidzenia na etapie składania oferty? Suma długości projektowanych dróg wynosi ok. 38 km i nie sposób przewidzieć wszystkich kolizji.

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający nie przewiduje dodatkowej zapłaty za usunięcie kolizji, natomiast w przypadku zaistnienia takiej sytuacji po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego i dokonaniu określonych w aneksie do umowy zmian lub stworzeniu nowej umowy na dany zakres możliwe będzie ewentualne zwiększenie zakresu opracowania w tym także należnej zapłaty.

 

 

Ilość odwiedzin972
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2015-03-18 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2015-03-18 14:00
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...